Pedagógovia Katolíckej univerzity vzdelávali učiteľov  na medzinárodnom školení v Južnej Afrike

Pedagógovia Katolíckej univerzity vzdelávali učiteľov  na medzinárodnom školení v Južnej Afrike

RedakciaAktuality14.9.2023

Pedagógovia z Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity vzdelávali učiteľov odborného vzdelávania a prípravy v Južnej Afrike. Od 27. augusta do 1. septembra zdieľali svoje poznatky a skúsenosti so vzdelávateľmi z rôznych kútov sveta na medzinárodnom školení. Toto odborné podujatie sa konalo v meste Port Elizabeth v Juhoafrickej republike a privítalo účastníkov z 10 krajín.

Tím odborníkov z Pedagogickej fakulty predniesol sériu prednášok a workshopov na témy súvisiace s transformáciou vzdelávania. Tím tvorili Markéta Rusnáková, prorektorka KU pre medzinárodné vzťahy a mobility, Branislav Kľuska, predseda Akademického senátu PF KU, Daniel Markovič, vedúci Katedry sociálnej práce a Jana Kamanová, supervízorka a doktorandka.

 „Tento projekt spája ľudí z celého sveta, zúčastnili sa ho učitelia a ľudia, ktorí pracujú v oblasti školstva a vzdelávania z desiatich krajín. Je to už náš tretí projekt, ktorý sa zaoberá inovatívnym vzdelávaním, prístupom orientovaným na žiaka, a taktiež prístupom sebarozvoja učiteľa. Predstavili sme sebahodnotenie učiteľa, čo je elektronický nástroj, kde si každý učiteľ môže skontrolovať na akej úrovni má rozvinuté zručnosti v rámci sebarozvoja. V oblasti prístupu orientovanom na žiaka sme obohatili celý kurz tým, že sme predviedli supervíziu. Ide o jednu z najefektívnejších metód profesionálneho rastu.  Je to skvelý nástroj na pomoc a podporu, alebo aj prevenciu vyhorenia učiteľov v praxi,“ hovorí Markéta Rusnáková, prorektorka KU pre medzinárodné vzťahy a mobility.

Témami školenia boli Manažment a selfmanažment pre učiteľov, prístup orientovaný na žiaka, digitálne technológie v triede a supervízia v školstve. Každý z pedagógov zdieľal svoje vedomosti a skúsenosti v oblasti vzdelávania s cieľom prispieť k rozvoju medzinárodného vzdelávacieho spoločenstva.

„Je to moja druhá skúsenosť s Afrikou, keďže vo februári sme mali míting v Tanzánii. Zanechala vo mne množstvo dojmov, a do istej miery som sa začala pozerať na svet inými očami. V Afrike sú stále obrovské rasové rozdiely, no na druhej strane sú tam šikovní a vzdelaní ľudia, ktorí  nás môžu veľmi veľa naučiť.  Spoločnosť  sa tam nedelí len na bielych a čiernych, ale už pri narodení dostanú do občianskeho preukazu jednu z možností - biely, čierny, kolorit (farebný) a Ind. Už to ich zaraďuje do  istej spoločenskej vrstvy.  Oni si uvedomujú, že vzdelanie je pre nich, a hlavne pre deti veľmi dôležité, aby ich posunulo niekam inam v rámci spoločnosti. Aj preto intenzívne pripravujeme tieto kurzy. To odhodlanie detí, ale aj učiteľov, to bolo pre mňa niečo úžasné. Priniesla som si so sebou veľmi veľa krásnych zážitkov,“ dodáva Rusnáková.

Školenie bolo realizované v rámci projektu ERASMUS-EDU-2022-CB-VET Excellence Boost, ktorého hlavnou riešiteľkou za PF KU je prorektorka Markéta Rusnáková.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia