Pedagógovia KU v Ružomberku s ocenením Fides et ratio

Pedagógovia KU v Ružomberku s ocenením Fides et ratio

RedakciaAktuality15.9.2023

Dňa 12. septembra 2023 sa v Primaciálnom paláci v Bratislave uskutočnilo odovzdávanie ceny Fides et ratio za zásluhy o dialóg medzi vierou a vedou.

Podujatie sa koná na Slovensku každoročne pri príležitosti výročia vydania encykliky sv. Jána Pavla Fides et ratio(14.09.1998). Cena je udeľovaná Radou Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelávanie a kultúru, ktorej predsedom je Mons. František Rábek. Cieľom ceny Fides et ratio je „vyjadriť uznanie Katolíckej cirkvi na Slovensku jednotlivcom alebo kolektívom, ktorí a) dosiahli významné vedecké výsledky a svojimi postojmi jasne deklarovali vieru v Boha, významnou mierou propagovali súlad medzi vedou a vierou, vo svojej vedeckej práci viditeľne presadzovali etické princípy vyplývajúce z ducha evanjelia a súčasne ich život nie je (resp. nebol) v rozpore s kresťanskou morálkou“ (Štatút ceny Fides et ratio).

Tento rok bola cena udelená za oblasť prírodných vied prof. MUDr. Jánovi Brezovi a za oblasť humanitných vied editorom a kolektívu autorov komentárov ku Starému zákonu. Rada komentárov k Starému zákonu je vydávaná na Slovensku od r. 2008. Medzi členmi autorského kolektívu sú aj pedagógovia z Katolíckej univerzity v Ružomberku: ThDr. Mykhaylyna Kľusková, PhD. (PF KU), prof. ThBibl.Lic. ThDr. Anton Tyrol, PhD. (Teologický inštitút KU v Spišskom Podhradí, TF KU) a prof. Róbert Lapko, Th.D et PhD. (TF KU). Tohtoročné udeľovanie ceny Fides et ratio sa uskutočnilo za prítomnosti apoštolského nuncia v Slovenskej republike Mons. Nicolu Girasoliho a vedúcich predstaviteľov cirkevného, spoločenského a akademického života.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia