Pedagógovia PF KU v Ružomberku budovali SMART vzdelávacie organizácie v Nigérii

Pedagógovia PF KU v Ružomberku budovali SMART vzdelávacie organizácie v Nigérii

RedakciaAktuality13.12.2023

V nigérijskom Lagose sa v rámci projektu financovaného zo zdrojov Európskej únie „Excellence Boost“ uskutočnilo školenie učiteľov. Školenie učiteľov, zamestnancov mimovládnych organizácií zameraných na rozvoj vzdelávacích systémov v ich krajinách, manažérov škôl a univerzít, bolo orientované na predstavenie hodnotiacej platformy KNOWLO a cez ňu spoznali princípy schopných smart organizácií.

Katolícka univerzita v Ružomberku je partnerom v tomto projekte, ale zároveň aj tím KU bol pri kreovaní platformy KNOWLO, ktorá vznikla ako výstup iného medzinárodného projektu. Táto platforma vzdelávania a rozvoja organizácie v súčasnej dobe už funguje ako elektronický nástroj  a poskytuje niekoľko úrovní inovácie. Pre inovatívne učiace sa organizácie v Európe neexistuje žiadna referenčná databáza. KNOWLO platforma poskytuje jedinečný potenciál pre všetkých účastníkov stať sa súčasťou takéhoto hnutia a rozvoja.

V neposlednom rade platforma prináša inovácie v oblasti zdieľanej/učebnej  databázy. Tradičné porovnávacie databázy slúžia len na účely porovnania, zatiaľ čo my sa výrazne zameriavame na vzdelávanie a zdieľanie. Katolícka univerzita v Ružomberku ako partner projektu cez svoju Pedagogickú fakultu je v súčasnej doby v procese implementácie platformy do vnútorného systému rozvoja systému kvality na fakulte. Prvé závery implementácie boli realizované na Katedre sociálnej práce PF KU v Ružomberku.

Za vyššie uvedenú fakultu sa zahraničnej služobnej cesty zúčastnili Markéta Rusnáková, Katedra sociálnej práce PF KU, Jana Kamanová, doktorandka Katedra sociálnej práce PF KU, Jaromír Sedláček, Katedra telesnej výchovy PF KU a Andrej Hubinák Katedra telesnej výchovy PF KU.

Fotogaléria

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia