Peniaze z mestského rozpočtu na podporu šiestich oblastí

Peniaze z mestského rozpočtu na podporu šiestich oblastí

Ján SvrčekAktuality3.4.2024

Na dnešnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Ružomberku poslanci schválili dotácie na podporu projektov a činnosť v oblastiach športu, kultúry, výchovy a vzdelávania, sociálnej oblasti, cestovného ruchu a životného prostredia. Ide o celkovú čiastku 102 tisíc eur.

Takmer 50 tisíc eur tento rok smeruje na pomoc športu a športových aktivít. Dvadsať sedem subjektov dostane na činnosť vyše 31 tisíc eur. Na projekty bola vyčlenená čiastka 17 144 eur.

Oblasť kultúry a médií bude podporená dotáciou vo výške viac ako 22 tisíc eur. Z nej sa prefinancuje 14 projektov v sume vyše 15 tisíc eur. Sedem subjektov, ktoré rozvíjajú činnosť v oblasti kultúry dostane 6720 eur.

Dotácie pre sociálnu oblasť a iné verejnoprospešné služby predstavuje čiastku 12 520 eur. Členovia mestskej komisie starostlivosti o obyvateľov sa rozhodli uvedené finančné prostriedky rozdeliť na dve časti - 8 764 eur na realizáciu 13 projektov (8 764 eur) a na činnosť deviatich subjektov a inštitúcií (3 756 eur).

Oblasť životného prostredia je podporená čiastkou, ktorá presahuje osem tisíc eur. Päť organizácií získa na realizáciu projektov 6 500 eur. Okrem toho bude podporená aj činnosť dvoch žiadateľov v sume 1 700 eur.

Na podporu akcií v oblasti cestovného ruchu a propagácie mesta poslanci vyčlenili 4 500 eur. Ďalej 1 920 eur ide činnosť subjektov, ktoré rozvíjajú svoje aktivity v meste.

Na úseku mládeže a školstva predstavuje pomoc mesta pre osem žiadateľov 4 680 eur.

„Som veľmi rád, že napriek zložitej ekonomickej situácii, ktorú v meste máme, nemusíme nijako zásadne obmedzovať poskytovanie dotácií na verejnoprospešné aktivity neziskových organizácií a občianskych združení. Robia množstvo dobrej práce pre našich obyvateľov a šíria dobré meno mesta. Máme dlhodobý záujem postupnou prácou tieto sumy navyšovať," uviedol primátor Ružomberka Ľubomír Kubáň.

Foto: MsÚ Ružomberok

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia