Pieta neznámeho autora s oprášeným leskom

"Pieta" neznámeho autora s "oprášeným" leskom

RedakciaAktuality11.5.2023

Liptovské múzeum zreštaurovalo umelecké dielo neznámeho autora Pieta – snímanie z kríža z konca 18. storočia. To všetko sa udialo od júla 2022 do marca 2023 vďaka akademickej maliarke Márii Ďuricovej.

Naše múzeum sa stará o svoje zbierkové predmety a snaží sa zlepšovať ich kondíciu. Tento rok sa nám, za grantovej pomoci Fondu na podporu umenia, podarilo reštaurovať tento unikátny obraz. Múzeum pripraví aj priestor pre takéto diela, aby boli prístupné tiež verejnosti,“ uviedol poverený riaditeľ Liptovského múzea Rastislav Molda.

Túto výnimočnú maľbu, ktorá vznikla na konci 18. storočia temperou na smrekovom dreve, získalo Liptovské múzeum v roku 1938 od darcu z Dovalova. Obraz zobrazuje snímanie Ježiša Krista z kríža, čo je častým námetom diel sakrálneho umenia. Dielo sa potom nachádzalo v depozitároch Liptovského múzea pod drobnohľadom konzervátorov. Bolo však v degradovanom stave, na mnohých miestach absentovala farba. S cieľom eliminovať riziko postupu ďalšej znehodnotenia, Liptovské múzeum rozhodlo o nevyhnutnosti reštaurátorského zásahu. Finálnym výsledkom je rehabilitácia diela a posilnenie jeho výtvarného, estetického i historického výrazu.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia