Počet obyvateľov v Ružomberku len mierne klesá

Počet obyvateľov v Ružomberku len mierne klesá

RedakciaAktuality6.2.2019

Ružomberok je vďaka svojej atraktívnej polohe v oblasti dopravy zaujímavým aj pre mladých. Prechádza tadiaľto hlavný ťah na Žilinu, Banskú Bystricu, Oravu – Poľsko a tiež Liptovský Mikuláš. Okrem dobrej lokality je lákadlom aj Katolícka univerzita v Ružomberku a tiež Ústredná vojenská nemocnica, za ktorými prichádzajú ľudia z celého Slovenska. Pozrime sa na demografický vývoj Ružomberčanov, ktoré nám poskytol Viktor Mydlo, hovorca mesta Ružomberok,

2018: viac obyvateľov sa narodilo ako zomrelo

Ku koncu roka 2018 malo mesto 27.855 obyvateľov. Prisťahovalo sa 318 obyvateľov a odsťahovalo až 486 obyvateľov. V minulom roku sa v Ružomberku narodilo 305 detí a umrelo 297 obyvateľov.

Aktuálne najstaršou žijúcou občiankou Ružomberka je Anna Šostroneková, ktorá je vo veku 98 rokov.

2017: obyvatelia odchádzali

Do Ružomberka sa v roku 2017 prisťahovalo 300 obyvateľov a odsťahovalo až 520 obyvateľov. Za rok 2017 ide o pokles 220 obyvateľov. Toto číslo však demograficky mení pôrodnosť. V roku 2017 sa narodilo v Ružomberku až 288 detí a zomrelo 296 obyvateľov. V roku 2017 malo mesto 28 021 obyvateľov

Medziročné štatistiky hovoria o vyššej pôrodnosti

Medziročný priemer poukazuje na to, že počet obyvateľov v Ružomberku len mierne klesá. V porovnaní rokov 2017 a 2018 klesol ich počet len o 166 obyvateľov. Zaujímavosťou je, že sa v minulom roku narodilo v Ružomberku o 16 detí viac ako v roku 2017 a zomrelo o jedného občana viac ako v predchádzajúcom roku. V porovnaní s rokom 2017 sa v minulom roku prisťahovalo do Ružomberka o 18 ľudí viac a o 34 ľudí menej sa odsťahovalo.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia