Poklady spod Likavy

Poklady spod Likavy

RedakciaAktuality11.2.2022

Pri potulkách lesom neďaleko hradu Likava našiel manželský pár 23. marca 2019 poklad mincí. Pozostávala z 1870 platidiel, z ktorých boli dva dukáty Ľudovíta II. (1516-1526) a 1868 drobných uhorských strieborných mincí - denárov vyrazených v rokoch 1468-1527. Ide o razby od panovníkov Mateja Korvína (1458-1490) až po Jána Zápoľského (1526-1540) a Ferdinanda I. (1526-1564).

„Jadro pokladu tvoria mince produkované po roku 1468, kedy sa v Uhorsku uskutočnila významná menová reforma. Tá sa vyznačuje razbou kvalitných mincí s akosťou až 50 percent striebra. Tieto sa od starších menej kvalitných denárov odlíšili umiestnením Madony s dieťaťom na plochu mince a pridaním opisu PATRONA UNGARIE, čo možno vidieť aj na všetkých strieborných razbách z Likavky. Ďalšou zaujímavosťou pokladu je to, že takmer 99 percent mincí pochádza z mincovne v Kremnici, ktorá sa stala od 70-tych rokov 15. storočia dominantou najmä v produkcii strieborných mincí. Zvyšné mincovne ako Košice, či sedmohradské mestá Sibiu, Baia Mare a Baia Sprie sú zastúpené v poklade len ojedinele,“ uviedol riaditeľ Liptovského múzea (LM) v Ružomberku Michal Kovačic .

Jedinečný nález mincí budú môcť od 22. februára obdivovať návštevníci LM v novovytvorenej stálej expozícii nazvanej Poklady spod Likavy.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia