Pokračovatelia ľudových tradícií

Pokračovatelia ľudových tradícií

RedakciaAktuality18.9.2023

Priaznivci folklóru a ľudových tradícií sa stretli 16. septembra v Liptovskej Lúžnej. Pred tamojším obecným úradom ožili obyčaje našich predkov. Bolo tam neúrekom ľudovej muziky, tancov a spevov a k nim pribudli aj spomienky na tradičný život v dedine. Takto nevšedne tam oslavovali 45. výročie založenia folklórnej skupiny (Fsk) Lúžňan. Na návštevníkov čakal bohatý kultúrny program, ako napríklad. Heligonkárki z Liptovskej Lúžnej, fujaristi z rôznych kútov Slovenska. K nim sa pridali ženská spevácka skupina Hronky a folklórny súbor Očovan. Prišli aj ľudoví remeselníci, ktorí prezentovali svoju tvorbu.

Podnetom pre vznik Fsk Lúžňan bolo pôsobenie detskej folklórnej skupiny Lúžňanček, ktorá vznikla v rokoch 1957 – 1958 pod vedením učiteľky Turošíkovej. Neskôr jej vedenie prebrala učiteľka Sálusová. Folklórna skupina Lúžňan bola založená v roku 1978. Pri vzniku skupiny stáli Emil Forgus a Irena Sirotová, ktorá skupinu viedla vyše 40 rokov až do roku 2019, kedy vedenie prebrala Zdenka Šimková. Medzi členov, ktorí v skupine pôsobili najdlhšie patria: Irena Sirotová, Eva Valušiaková, Božena Fibesová, Štrefánia Črepová, Milan Veselovský, Ján Švanda, Ľubomír Švanda, Eduard Glemba, Zdenko Vierik a Janka Veselovská.

Skupina sa so svojim pásmom v priebehu rokov predstavila na rôznych podujatiach. Medzi ne patrilo aj účinkovanie na slávnostiach v Detve, Martine, či vo Východnej. Okrem toho pravidelne organizujú tradičnú Katarínsku zábavu, fašiangovú bursu s pochovávaním basy. Na svadbách ju môžete vidieť pri budení nevesty.

“V súčasnosti vo folklórnej skupine máme 35 dospelých a desať detí. Našim najnovším pásmom je Ovčiarstvo. K ďalším pásmam patria páračky, kraviarky. Posledné obdobie sme venovali príprave osláv nášho jubilea. Pri tvorbe choreografií sa opierame o terénny prieskum, lebo ešte žijú pamätníci. Snažíme sa zdokumentovať ich život a stvárniť ich v našich pásmach, lebo už vymiera tá posledná generácia,“ povedala Z. Šimková.

Fotogaléria

Text a foto: Tibor Šuľa

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia