Polícia začala kontrolovať dodržiavanie zákazu vychádzania

Polícia začala kontrolovať dodržiavanie zákazu vychádzania

RedakciaAktuality19.12.2020

Do kontrol sú zapojení poriadkoví, dopravní aj železniční policajti. Odporúčajú mať pri sebe pracovnú zmluvu, potvrdenie od zamestnávateľa, súdne rozhodnutie o starostlivosti o dieťa, bloček z nákupu a iné doklady či dokumenty, ktoré hodnoverne preukážu dôvod opustenia bydliska.

Kontroly počas zákazu vychádzania

Policajti okrem už doteraz vykonávaných kontrol dodržiavania aktuálnych epidemiologických opatrení, čiže povinnosti nosenia rúšok v interiéri a exteriéri, dodržiavania karanténnych opatrení, obmedzení fungovanie prevádzok a podobne, rozšíria svoju činnosť na ďalšie oblasti.

„Poriadkoví a železniční policajti robia okrem služby vo vozidlách aj pešiu hliadkovú činnosť. Kontrolujú dodržiavanie zákazu vychádzania, pričom osobitnú pozornosť venujú aj okoliu na miestach so zvýšenou koncentráciou osôb ako sú železničné stanice, nástupištia, potraviny, drogérie, zásielkovne, odberné miesta a podobne. Dopravní policajti začnú robiť náhodné kontroly na hlavných cestných ťahoch, diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá, cestách I. a II. triedy, zamerané na dodržiavanie zákazu vychádzania,“ upresnila činnosť mužov v zelených uniformách hovorkyňa prezídia policajného zboru Denisa Bárdyová.

Pri svojej činnosti úzko spolupracujú s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a poskytujú potrebnú súčinnosť pri kontrolnej činnosti dodržiavania nariadených opatrení spadajúcu do ich pôsobnosti.

Sankcie a odporúčania polície

Podľa Denisy Bárdyovej je veľmi dôležité vysvetliť policajtom dôvody opustenia svojho obydlia.

„Pre uľahčenie presunu a pre urýchlenie kontroly odporúčame obyvateľom hodnoverne preukázať účel presunu. Povinnosť to nie je, ale môžete mať pri sebe napríklad pracovnú zmluvu, potvrdenie od zamestnávateľa, súdne rozhodnutie o starostlivosti o dieťa, doklad z nákupu a podobne. Pri hodnovernom preukázaní účelu cesty budú voči občanom postupovať ústretovo.“

Sankcie zostávajú nezmenené. Vinník môže dostať na mieste pokutu do tisíc eur, v správnom konaní do 1659 eur.

„Výber pokút skutočne nie je prioritou polície, podobne ako u iných priestupkov. Skôr sa zameriavame na prevenciu a ide nám viac o dodržiavanie zákonov a nariadení. To ale samozrejme neznamená, že pokuty neukladáme. Každý prípad porušenia opatrení posudzujeme individuálne, pričom každý policajt vždy prihliada na všetky okolnosti situácie i samotnú osobu páchateľa,“ vysvetľuje hovorkyňa.

Pri určení druhu sankcie a jej výmery policajt prihliadne na závažnosť priestupku, najmä na spôsob jeho spáchania a následky, na okolnosti, za ktorých bol spáchaný, na mieru zavinenia, pohnútky a osobu páchateľa, ako aj na to, či a akým spôsobom bol za ten istý skutok postihnutý v kárnom alebo disciplinárnom konaní.

Upozorňujeme, že stále platí núdzový stav, počas ktorého sú sankcie a tresty vyššie.

Celé znenie vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva, ktorá platí od soboty 19. decembra:
https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_2020/ciastka_26_2020.pdf

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia