Poľovníci a ochranári sa v otázke počtu medveďov rozchádzajú

Poľovníci a ochranári sa v otázke počtu medveďov rozchádzajú

RedakciaAktuality20.5.2020

Podľa poľovníkov je medveď jednoznačne premnožený, ochranári argumentujú, že populácia medveďa hnedého na Slovensku je primeraná rozlohe nášho územia.

Je naozaj medveď premnožený?

„Údaje poľovníkov a ochranárov o početnosti medveďov sa diametrálne odlišujú. Väčšinou sa odhady pohybujú od 800 do 2 000 kusov. Pred niekoľkými rokmi tu bol pokus stanoviť početnosť slovenských medveďov na základe analýzy vzoriek trusu. Skončilo to pri čísle 1 256, potom už bol projekt uhraný nejako dostratena. Odvtedy sa počet medveďov neznížil, skôr naopak,“ povedal pre náš portál Martin Mrva z Okresnej poľovníckej komory v Ružomberku.

Odborníci v oblasti poľovníctva pripomínajú, že na stav populácie má vplyv aj človek. Ide neraz o nedokonalé skládkovanie odpadov, vyhadzovanie odpadov biologického pôvodu mimo miest na to určených, či prikrmovanie medveďov ako atrakcie v rekreačných oblastiach. Aj toto môže prispievať k častým stretom s touto šelmou. Okrem toho, poľnohospodárske plodiny ako napríklad kukurica sú výdatným a vyhľadávaným zdrojom obživy pre lesnú zver. „Nie je preto žiadnou vzácnosťou, že medvedice majú nie jedno či dve mláďatá, ale aj tri, štyri. Poľovníci sa skôr prikláňajú k vyšším číslam početnosti medveďa na Slovensku,“ dodal Mrva. K tomuto tvrdeniu sa prikláňa aj riaditeľ spoločnosti Mestské lesy Ružomberok Milan Šlávka.

„Posledné vedecké sčítanie na základe vzoriek DNA z medvedieho trusu sa uskutočnilo v roku 2014, identifikovaných bolo 1 256 jedincov. Odvtedy, keďže medveď má mimoriadne priaznivé podmienky pre svoj život ich počet určite vzrástol,“ vysvetlil.

Ako uviedla manažérka pre komunikáciu Štátnej ochrany prírody, je potrebné počkať na výsledky ďalšieho výskumu a monitoringu.

„Na základe posledných štatistík však môžeme konštatovať, že populácia medveďa hnedého na Slovensku je primeraná rozlohe nášho územia,“ uviedla Weisová zo Štátnej ochrany prírody.

Koľko je na Slovensku medveďov?

Počet medveďov na Slovensku bol doposiaľ odhadnutý len raz v projekte, ktorý viedla Štátna ochrana prírody.

„Celková veľkosť populácie sa v rokoch 2013 – 2014 odhadla na 1256 jedincov (± 233 jedincov). Aktuálne sa však realizuje druhý projekt, v rámci ktorého má dôjsť k spresneniu a stanoveniu zmeny v početnosti. Termín ukončenia zberu vzoriek DNA je naplánovaný na apríl 2021 a výsledky by mali byť dostupné v druhej polovici roka,“ upresnila Weisová.

Práve analýza DNA je podľa Ministerstva životného prostredia jedinou objektívnou metódou ako zistiť populáciu medveďa hnedého na Slovensku.

„Nie je možné spočítať miesta výskytu cez revíry, pretože medveď môže za niekoľko dní preputovať päť revírov. Môže sa teda zdať, že ide o päť jedincov, avšak pritom ide stále o toho istého medveďa. Preto aj tvrdenie o premnožení bez výsledkov monitoringu zostávajú v rovine názorov a treba si počkať na reálne čísla,“ uviedol envirorezort na margo premnoženia medveďov.

V minulosti bola situácia s počtom medveďov iná. V dvadsiatych rokoch ich na Slovensku žilo len niekoľko desiatok. Vďaka celoročnej ochrane sa ich počet začal zvyšovať. Po druhej svetovej vojne žilo na Slovensku 50 až 80 jedincov. V 60. rokoch minulého storočia sa hovorí o počte 270, pričom ročne ich pribudlo približne 45. Keďže populácia sa zvyšovala, na jeho odlov sa začali udeľovať výnimky. Najviac medveďov žije v horských oblastiach stredného a severného Slovenska a tiež v oblasti Východných Karpát.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia