Poľské vyznamenanie J. Kubánkovi

Poľské vyznamenanie J. Kubánkovi

RedakciaAktuality7.5.2021

V priestoroch Divadla SĽUK v Rusovciach mu ho 6. mája slávnostne odovzdal veľvyslanec Poľskej republiky v Slovenskej republike Krzysztof Strzałka. Vyznamenanie za záslužnú prácu v oblasti kultúry a dlhé roky spolupráce s poľskými priateľmi si majster Kubánka prevzal osobne.

J. Kubánka pochádza z učiteľskej rodiny. Už v detstve dostal dôležitý základ od svojej matky Bronislavy, nestorky vo folklórnom hnutí, zakladateľky detského súboru v Liptovských Sliačoch. Tu niekde vznikli zárodky jeho vzťahu k ľudovému tancu. Základné školské vzdelanie získal v L. Sliačoch a Ružomberku. V roku 1957 absolvoval štúdia na VŠMU. Bol so svojou skupinou Odzemkári (1948 – 1949) jedným z rozhodujúcich činiteľov, ktorý rozhodol o umeleckom smerovaní súboru Lúčnica. Neskôr, 24. októbra 1949, prešiel do SĽUK–u.

Štúdium na VŠMU absolvoval so záverečnou prácou Povesť o Jánošíkovi a hôrnych chlapcoch (1957). V SĽUK–u pôsobil až do odchodu do dôchodku, 31.12.1993, ako tanečník, choreograf, umelecký vedúci. Súčasne pôsobil od roku 1971 ako choreograf v Štátnom súbore pre srbskú ľudovú kultúru v Budyšíne .

Jeho umelecká práca zahŕňa okolo 250 tanečných diel, menších, väčších až celovečerných. Kubánkova umelecká dráha je najdlhšie spojená so SĽUK–om, ale má neobyčajne pevné spojenie aj so spomínaným súborom Lužických Srbov (Srbským ľudovým súborom – SLA), ďalej s poľským štátnym súborom ŚLĄSK (ŠLONSK), ako aj ďalšími telesami Lúčnica, Poddukliansky ukrajinský ľudový súbor, Československý štátny súbor piesní a tancov. Súbor Lužických Srbov dosiahol pod jeho vedením vysokú umeleckú úroveň. Neodmysliteľnou súčasťou jeho choreografickej tvorby bola jeho ďalšia spolupráca s médiami, divadlami a filmom.

Tibor Šuľa

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia