Polytechnická škola spoločne s Mondi SCP ponúka štúdium aj zamestnanie

Polytechnická škola spoločne s Mondi SCP ponúka štúdium aj zamestnanie

RedakciaAktuality6.6.2024

V tomto období sa žiaci základných škôl rozhodujú, na akej škole budú pokračovať v ďalšom štúdiu. Prvé kolo prijímacích skúšok už majú za sebou, 18. júna je na rade druhé kolo.

Stredná odborná škola polytechnická v Ružomberku ponúka možnosť vzdelávania v štvorročnom študijnom odbore chemik operátor, ktorého absolventi sa po úspešnom ukončení zaradiado výroby v papierňach. Túto možnosť využili už dva ročníky maturantov.

„Štúdium je formou duálneho vzdelávania, v ktorom sú žiaci finančne odmeňovaní štipendiom už od prvého ročník. Výška záleží od šikovnosti a pracovitosti žiaka. Odborný výcvik sa uskutočňuje v druhom a treťom ročníku vo výrobnom závode Mondi SCP v rôznych prevádzkach. Po ukončení štúdia majú všetci absolventi možnosť zamestnať sa v tejto spoločnosti,“ povedal riaditeľ školy Pavol Moravčík.

Dominika Ošková z Personálneho oddelenia Mondi SCP k téme dodala: „ Som rada, že traja čerství maturanti z odboru chemik operátor prejavili záujem o prácu hneď po štúdiu. Jeden z nich už čoskoro nastúpi na plný úväzok ako operátor Papierenského stroja 17.“

Mondi SCP podporuje nielen tento odbor chemik operátor, ale finančne a materiálne celú školu.

Druhé kolo prijímacích skúšok sa uskutoční 18. júna o ôsmej ráno v Strednej odbornej škole polytechnickej. Žiaci sa môžu prihlásiť už teraz.

Viac informácií na tel. čísle 0905 756 124, alebo na https://sosprk.edupage.org/

Chemik operátor 2860 K

2860 K chemik – operátor (v systéme duálneho vzdelávania v Mondi SCP, a.s.)

Štvorročný študijný odbor ukončený maturitným vysvedčením a výučným listom. (praktické vyučovanie je 50 % v Mondi SCP, a.s., teoretické vyučovanie 50 % v SOŠP)

✓ počas štúdia sa oboznámiš s materiálmi a modernými postupmi technologických operácií, využívanými nielen v chemickom, ale aj papierenskom priemysle;

✓ naučíš sa posúdiť vhodnosť použitia netradičných surovín a chemických látok;

✓ dokážeš kontrolovať výrobný proces, vyhodnotiť a navrhnúť riešenia pri nečakaných situáciách vo výrobnom procese;

✓ v laboratórnom prostredí získaš zručnosti zo základných postupov analytickej, fyzikálnej chémie a biochémie;

✓ zorientuješ sa v možnostiach ochrany životného prostredia;

✓ počas praktického vyučovania sa oboznámiš s konkrétnou výrobou v prevádzkach závodu Mondi SCP a.s;

✓ ako absolventovi ti ponúknu prácu v závode Mondi SCP a.s.;

✓ máš možnosť vzdelávať sa a súčasne mať vlastný zárobok už na strednej škole;

✓ ako úspešný absolvent môžeš pokračovať v ďalšom štúdiu na VŠ daného zamerania

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia