Poslanci dnes rozhodujú aj o plavárni a smart technológiách

Poslanci dnes rozhodujú aj o plavárni a smart technológiách

RedakciaAktuality8.9.2020

Nová poslankyňa po Dušanovi Matajovi

Z uplynulého zastupiteľstva, 8. júla 2020. Foto: V. Mydlo

Poslanec Dušan Mataj od začiatku septembra zastáva funkciu hlavného kontrolóra mesta Ružomberok. Keďže mandát poslanca už preto nemôže vykonávať, nahradiť ho má Jana Streitová. Ide o kandidátku, ktorá získala vo voľbách v roku 2018 najväčší počet hlasov spomedzi náhradníkov vo volebnom obvode č. 6 – Veľký Polík.

V meste by mohli pribudnúť smart technológie

Poslanci budú tiež schvaľovať podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Smart technológie mesta Ružomberok“. V rámci tohto projektu pôjde najmä o zmenu parkovacieho systému, verejného osvetlenia a vybudovanie meteostníc. Predpokladané náklady projektu sú 995 tisíc eur a samospráva by mala v rámci spolufinancovania zabezpečiť 5%, teda 50-tisíc eur. Magistrát chce zefektívniť systém parkovania v centre a v širšom centre mesta a plánuje tiež výrazné zlepšenie v oblasti monitoringu a riadenia verejného osvetlenia. V súčasnosti mesto nevlastní žiadne metostanice, preto chce namontovať tri - a to v rámci centra mesta a na sídliskách Klačno a Baničné.

Ocenenia osobnosti z oblasti univerzitného školstva

Foto: V. Mydlo

Dnes sa bude v poslaneckých laviciach rozhodovať aj o udelení Čestného občianstva mesta Ružomberok a Ceny mesta Ružomberok. Keďže v tomto roku si mesto pripomína 20. výročie od založenia Katolíckej univerzity, oceňovať bude osobnosti, ktoré sa zaslúžili o vznik univerzitného školstva v meste.

Otázkou je aj vykurovanie plavárne

V uplynulom roku samospráva schválila, že novú plaváreň postaví na základe projektu existujúcej plavárne z Petržalky. Tá má však oblasť energetiky riešenú cez centrálne zásobovanie teplom. Keďže tento spôsob energetiky je finančne veľmi náročný, najekonomickejším riešením sú podľa magistrátu kogeneračné jednotky, ktoré vyrábajú elektrickú energiu pre potrebu zariadení, alebo stavieb. Popritom je možné, aby časť prebytku výroby dodávali do elektrickej siete. Poslanci budú preto schvaľovať zmenu plánu investičnej výstavby pre rok 2020. Táto nová investícia v podobe kogeneračnej jednotky bude radnicu stáť 21-tisíc eur.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia