Poslanci schválili príspevok pri narodení dieťaťa

Poslanci schválili príspevok pri narodení dieťaťa

RedakciaAktuality23.4.2020

Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní príspevku prijali poslanci na včerajšom zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Ako vysvetlila vedúca oddelenia sociálnych služieb a zdravotníctva na Mestskom úrade v Ružomberku Dagmar Majeríková, príspevok bol prerokovaný v rámci Komisie starostlivosti o obyvateľov počas mestskej rady začiatkom roku.

Výdavky na finančný príspevok nie sú zahrnuté v rozpočte pre rok 2020, preto jeho pridelenie bude platiť od januára budúceho roka.

Príspevok mal byť spočiatku vyplácaný všetkým prvorodičkám v meste vo výške 200 eur.

Pri preskúmaní počtu rodičiek v roku 2019 sme zistili, že sa narodilo 281 detí s trvalým pobytom v Ružomberku. Z tohto počtu nie je možné zistiť počet prvorodičiek, keďže tento sa neeviduje,“ uviedla Majeríková.

Výška finančného príspevku bude 100 eur na každé narodené dieťa a má byť len doplnením finančného príspevku, ktorý pri narodení dieťaťa poskytuje štát.

Pevné kritériá

Prijaté všeobecne záväzné nariadenie upravuje spôsob a základné kritériá pri poskytovaní príspevku.

Nárok na príspevok vzniká vtedy, ak sa dieťa dožije minimálne 28 dní, pričom oprávnená osoba musí mať trvalý pobyt na území mesta, aspoň 12 mesiacov pred termínom pôrodu. Písomnú žiadosť o poskytnutie príspevku pri narodení dieťaťa je potrebné podať na Mestskom úrade v Ružomberku najneskôr do šiestich mesiacov po narodení dieťaťa.

Na príspevok nemá nárok matka, ktorá po pôrode bez súhlasu ošetrujúceho lekára opustila dieťa v zdravotníckom zariadení či v prípade, ak dala súhlas na osvojenie dieťaťa pred vyplatením tohto príspevku.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia