Poslanec Dušan Mataj: Musíme prepojiť jednotlivé zložky, len tak dôjde k zlepšeniu životného prostredia v meste

Poslanec Dušan Mataj: Musíme prepojiť jednotlivé zložky, len tak dôjde k zlepšeniu životného prostredia v meste

RedakciaAktuality31.5.2019

Do kampane za volebný obvod Polík ste v ostatných voľbách išli s ambíciou zlepšiť životné prostredie, avšak horibilné sľuby ste – ako sám hovoríte - nedávali. Čoho sa budete držať ako nový poslanec?

Do predvolebnej kampane som išiel s tým, že zlepšíme infraštruktúru vo volebnom obvode Polík, predovšetkým cestnú komunikáciu, statickú dopravu (parkovanie) a klasické úlohy mesta ako napríklad ozdraviť a skrášliť zeleň, modernizovať nakladanie s odpadmi v zmysle SMART technológií. Samozrejme, treba riešiť aj operatívne požiadavky občanov. Chcem naplniť aj zlepšenie práce s vedením mesta a poslancami navzájom. Do kampane som nešiel so žiadnymi veľkými sľubmi a investíciami, pretože infraštruktúra je veľmi zanedbaná. A to trápi väčšinu ľudí. Samozrejme, aj parkovanie, ale tam bola prijatá už parkovacia politika, ktorá zahŕňa celý Polík. V tomto by som chcel pokračovať.

Máte v pláne presadiť nové konkrétne investície alebo zámery v najbližšom období?

Prvý rok treba dotiahnuť investície, ktoré navrhol Miroslav Zuberec v spolupráci s pánom Javorkom a pani Haluškovou - to sa už nedá vrátiť, lebo tam už platí investičný rozpočet. Je v ňom zahrnuté aj nejaké športové ihrisko. V budúcom investičnom pláne chcem vyriešiť hlavne tie komunikácie, napríklad aj do Hrabova, kde by sme chceli pekný cyklochodník, pretože chceme rozvíjať turistický ruch, ale cesta tam je v katastrofálnom stave. Aj na Žilinskej ceste majú problém s komunikáciou, štrkové parkovacie plochy sú tiež veľmi akútne.

Dušan Mataj nahradil v poslaneckom kresle Miroslava Zuberca

Keď ste spomenuli svojho predchodcu, Miroslava Zuberca, aký máte názor na jeho odstúpenie?

K tomu by som sa nevyjadroval, je to jeho osobná vec. Viac som sa s ním o tom nerozprával.

Jedna z pálčivých tém v Ružomberku je doprava, druhá prašnosť a ovzdušie, tretia kultúrny život v meste. Začnime dopravou a prašnosťou, ktoré spolu súvisia - ako vidíte riešenie tejto otázky?

Čo sa týka komunikácií a ciest prvej triedy, tam treba v prvom rade doriešiť zelenú vlnu, ako to navrhol už primátor. Samozrejme, údržba komunikácií zo strany správcu komunikácie - tá je zanedbaná úplne. Problémom sú zelené plochy pozdĺž komunikácie, ktoré treba upraviť a tiež obrubníky, ktoré sú v dezolátnom stave. Umývanie, zametanie, údržba... Keďže toto je podľa zákona územie s monitorovanou kvalitou ovzdušia, Okresný úrad v Žiline vydal všeobecne záväznú vyhlášku o tom, aké opatrenia sa majú robiť, ale to sa zo strany správcu komunikácie vôbec nedodržuje, takže budem tlačiť na vedenie mesta, aby to so správcom riešilo s väčším dôrazom. Takže tá prašnosť tu je a vieme, koľko percent má vplyv doprava. Budeme na tom pracovať aj ako poslanci.

Ako dnes vidíte spoluprácu mesta s Mondi SCP ako najväčšou fabrikou v regióne?

Mesto spolupracuje s Mondi SCP dobre, vzťahy sú dobré. Mondi SCP sa snaží mať s komunitou bližšie vzťahy aj cez novovzniknutú komisiu prašnosti a zápachu. Takže riešime na novej kvalitatívnej úrovni aj vzťahy s mestom a komunitou. Aby sa aj mesto aktívnejšie zapojilo do týchto vzťahov, pripravuje sa strategický dokument na zlepšenie životného prostredia, ktorý by sa pri rozhodovacej a riadiacej činnosti mesta a poslancov aplikoval aj v praxi. Ale chce to nejaký rámec, lebo ak je zápach, riešime zápach a keď potom polroka zápach nie je, tak riešime prašnosť. Takže treba tomu dať nejaký rámec strategického dokumentu. Treba prepojiť jednotlivé zložky v meste, aby vzájomnou interakciou došlo k posunu zlepšenia životného prostredia.

Kultúra a život v meste – to je tiež nemalou témou Ružomberčanov, ktorí hovoria, že námestie po sedemnástej nežije. Máte návrhy na zlepšenie?

My máme pešiu zónu nešťastne vyriešenú, do 17:00 - pokiaľ sú obchody otvorené - to žije, ale potom nie. Kedysi ľudia v centre aj bývali, teraz tam nebývajú. Ale to je bežný jav v každom meste, či už majú alebo nemajú námestie štvorcové či obdĺžnikové, je to spôsobom života, ktorým dnes žijeme. Ja by som skôr rozvíjal Námestie Andreja Hlinku, lebo dole je problém aj so zásobovaním, pretože tie obchody sa zo zadnej časti nedajú obsluhovať, takže sa pešia zóna využíva aj na zásobovanie a máme tam dopoludnia autá. Skôr sa malo rozvíjať to horné námestie, ale to je už teraz beh na dlhé trate, pretože takto to bolo dávno začlenené v územnom pláne a výsledok vidíme dnes.

Dušan Mataj pôsobil v minulosti ako vedúci investičného oddelenia, bol vo funkcii prednostu úradu a robil aj vedúceho kancelárie primátora. V posledných komunálnych voľbách skončil prvý pod čiarou.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia