Povstanie začalo o dva dni skôr

Povstanie začalo o dva dni skôr

RedakciaAktuality31.8.2021

Účastníci osláv položili vence k pamätnej tabuli obetí druhej svetovej vojny pri vstupnej bráne do bývalého závodu Solo. V priestoroch ÚVN SNP zaznel rozkaz prezidentky SR Zuzany Čaputovej, ktorý vydala pri príležitosti sviatku SNP.

„Aj pri príležitosti tohtoročných osláv považujeme za potrebné pripomenúť si odvahu, nadšenie, obetavosť, hrdinstvo, slávu, ale i biedu, utrpenie a obete našich občanov, vojakov a partizánov,“ priblížil význam osláv ružomberský primátor Igor Čombor. Vo svojom príhovore tiež pripomenul, že Ružomberok bol prvým okresným mestom, v ktorom povstalci prevzali moc ešte pred oficiálnym vyhlásením SNP. Stalo sa to 27. augusta 1944. Vyzdvihol prínos ružomberskej vojenskej nemocnice, ktorá počas bojov plnila veľmi dôležitú úlohu.

Ružomberský primátor poukázal aj na skutočnosť, že v SNP sa postavili obyvatelia Slovenska proti oveľa lepšie vyzbrojenej nemeckej armáde. Táto pri potlačení SNP masakrovala civilistov a vypaľovala dediny a osady. I. Čombor zdôraznil, že ľudia za svoj odvážny postoj počas SNP zaplatili najvyššiu cenu a to životom. Pritom vedeli, že ich môže takýto krutý osud postihnúť, ale napriek tomu našli v sebe silu a odhodlanie a zapojili sa do ozbrojeného boja proti a fašizmu.

„Dnes si pripomíname, že SNP patrí všetkým známym aj neznámym hrdinom,ktorí sa nielen so zbraňou v ruke zúčastnili povstaleckého zápasu. Patrí im hlboká úcta a vďaka nášho ľudu. S hbokým požehnaním sa skláňame nad nehynúcou pamiatkou všetkých tých, ktorí v boji proti fašizmu položili svoje životy,“ uviedol primátor Ružomberka.

SNP sa začalo na rozkaz Jána Goliana 29. augusta 1944, ale v Ružomberku bolo vyhlásené už 27. augusta, o dva dni skôr pred jeho oficiálnym vypuknutím. Tým sa začali uskutočňovať prípravy vo Vojenskej nemocnici Ružomberok na evakuáciu a presun do priestorov kúpeľov Korytnica, kde sa 4. septembra 1944 rozvinula poľná nemocnica a zahájila svoju činnosť. Hneď na druhý deň obsadili Vojenskú nemocnicu v Ružomberku Nemci. Vzhľadom na rozsah bojov na území stredného Slovenska vznikla koncom septembra 1944 potreba vytvorenia druhej poľnej nemocnice, ktorú Vojenská nemocnica Ružomberok rozvinula v budove Gymnázia v Tisovci. Vojenská nemocnica Ružomberok zabezpečovala podporu bojujúcich jednotiek na oboch stranách Veľkej Fatry a Nízkych Tatier. Personál nemocnice liečil v neľahkých podmienkach a zmierňoval utrpenie chorých a ranených.

Spomienkové oslavy SNP pripravili mesto Ružomberok, ÚVN SNP Ružomberok – FN, Kultúrny dom A. Hlinku a Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.

Text a foto: Tibor Šuľa

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia