Práca očami mladých výtvarníkov

Práca očami mladých výtvarníkov

RedakciaAktuality3.5.2022

Tohtoročná téma je priam nadčasová. Obyvatelia týchto regiónov, kedysi fyzicky pracovali viac ako dnes. Na dedine bol rozšírený chov zvierat a pestovanie plodín, väčšina ľudí mala okrem zamestnania poobede dosť domácich prác okolo hospodárstva. Generácie pred nami sa často motivovali k práci a dobre vykonaná povinnosť ich robila šťastnými aj keď často strádali a žili skromne.

Do súťaže prišlo 538 diel, ktoré vytvorili deti od šesť do 17 rokov z okresov Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Námestovo, Dolný Kubín a Tvrdošína. Predseda poroty doc. Pavol Rusku z Katolíckej univerzity v Ružomberku ocenil snahu mladých umelcov, ale aj ich pedagógov, ktorí rozvíjajú u nich talent. Osobitné uznanie adresoval rodičom detí, ktorí podporujú ich nadanie. Vyslovil presvedčenie, že títo umelci budú na sebe pracovať a budú sa snažiť ďalej rozvíjať talenty, ktoré dostali, aby urobili náš spoločný život krajším. Podľa P. Rusku po dvoch rokoch obmedzení sa dnes môžeme stretnúť opäť v neobmedzenom počte a dokonca môžeme zdieľať aj úsmevy a radosť na vašich tvárach. „Som rád, že aj ja som súčasťou výtvarnej súťaže, lebo som od jej začiatku posudzujem práce,“ povedal P. Rusko.

Do 16. ročníka bolo zaslaných 538 výtvarných prác, z toho 198 prác zo základných škol a 340 prác zo základných umeleckých škôl. Odborná porota v zložení – predseda poroty – doc .akad. mal. Pavol Rusko, ArtD. a ďalší členovia poroty – PaedDr. Marta Bošelová, PhD. a Mgr. Martin Môcik vybrala a udelila ocenenia v súťažných kategóriách.

K slávnostnej atmosfére vyhlásenia výsledkov výtvarnej súťaže prispeli svojím vystúpením Martina Buzáková , ktorá predniesla titulnú pieseň z filmu Lietajúci Cyprián s hudobným sprievodom Azhary Khakimovej a Michaely Jakabovej. V kultúrnom programe vystúpili aj gitaristka Anna Sabuchová a flautistka Barborla Antolová, ktoré interpretiovali skladbu Roamatické kusy č.1 od Antonína Dvořáka. Počas vyhlásenia výsledkov zneli gitarové tóny v podaní A. Sabuchovej a Miriamy Mudičkovej.

Vedúcu výtvarného odboru Súkromnej základnej umeleckej školy Jánoš v Ružomberku Silvia Fábryová poďakovala porote, rodičom, ale aj sponzorom za pomoc pri príprave súťaže. Zagratulovala oceneným autorom a vyslovila presvedčenie, že s ich dielam sa stretnú aj v ďalšom ročníku súťaže. Medzi hosťami vernisáže boli člen komisie školstva Žilinského samosprávneho kraja Stanislava Bellu a vedúci odboru školstva Mestského úradu v Dolnom Kubíne Michal Švento.

Súťažná kategória: Základné školy

1 kategória (6 – 8 rokov)

1. miesto: Lea Kurillová, 7 rokov, ZŠ Bystrická cesta 14, Ružomberok

2. miesto: Alex Jiran, 8 rokov, ZŠ Bystrická cesta 14, Ružomberok

3. miesto: Alexandra Pašková, 7 rokov, ZŠ Bystrická cesta 14, Ružomberok

2. kategória (9 – 12 rokov)

1. miesto: Tomáš Sochuliak, 9 rokov, ZŠ Novoť

2. miesto: Valerián Greguš – Kollár, 10 rokov, ZŠ Bystrická cesta 14, Ružomberok

3. miesto: Lukáš Marcinek, 10 rokov, ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín

Čestné uznanie: Žaneta Krupčíková, 12 rokov, Natália Ľubová 12 rokov, ZŠ Krušetnica

Čestné uznanie: Nikolas Bandoš, 12 rokov, ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín

Čestné uznanie: Janka Gerbocová, 12 rokov, ZŠ Miloša Janošku, Liptovský Mikuláš

Čestné uznanie: Soňa Šusteková, 11 rokov, ZŠ Novoť

Čestné uznanie: Zinka Dudžáková, 11 rokov, ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín

3. kategória ( 13 – 17 rokov)

1. miesto: Karin Kvašňovská, 13 rokov, ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín

2. miesto: Karin Berková, 14 rokov, ZŠ Miloša Janošku, Liptovský Mikuláš

Súťažná kategória: Základné umelecké školy

1. kategória (5 – 7 rokov)

1. miesto: Elena Božeková, 7 rokov, SZUŠ Jánoš, el. pracovisko Liptovská Teplá

2. miesto: Margaréta Machová, 7 rokov, SZUŠ Jánoš, Ružomberok

2. miesto: Bianka Hnojčíková, 7 rokov, ZUŠ P. M. Bohúňa, Dolný Kubín

3. miesto: Jakub Straka, 7 rokov, ZUŠ Liptovský Hrádok

Čestné uznanie: Barbora Púčiková, 7 rokov, ZUŠ P. M. Bohúňa, Dolný Kubín

Čestné uznanie: Michal Graňák, 7 rokov, SZUŠ Fernezová, Námestovo

Čestné uznanie: Vratko Bernolák, 6 rokov, SZUŠ Jánoš, Liptovská Teplá

Čestné uznanie: Lukáš Salva, 6 rokov, ZUŠ Ivana Ballu, Dolný Kubín

2. kategória (8 – 12 rokov)

1. miesto: Filip Goč, 12 rokov, SZUŠ Jánoš, Ružomberok

2. miesto: Kristián Makúch, Šimon Kohút, Tomáš Butko, 10 rokov, SZUŠ Jánoš, el. pracovisko Likavka

3. miesto: Magdaléna Remišová, 12 rokov, SZUŠ Jánoš, Ružomberok

Čestné uznanie: Timea Gallasová, 9 rokov, SZUŠ Dotyk, Liptovská Štiavnica

Čestné uznanie: Nela Hutníková, 8 rokov, SZUŠ Jánoš, el. pracovisko Liptovská Teplá

Čestné uznanie: Juraj Haluška, 11 rokov, SZUŠ Jánoš, el. pracovisko Liptovská Osada

Čestné uznanie: Kamila Klímová, 10 rokov, SZUŠ Jánoš, Ružomberok

Čestné uznanie: Rebeka Leila Bombeková, 12 rokov, SZUŠ Jánoš, Ružomberok

Čestné uznanie: Veronika Ney, 10 rokov, SZUŠ Dotyk, Liptovská Štiavnica

3. kategória (13 – 17 rokov)

1. miesto: Lenka Senková, 14 rokov, SZUŠ Jánoš, el. pracovisko Lipt. Teplá

2. miesto: Filip Samek, 15 rokov, SZUŠ Jánoš, Ružomberok

3. miesto: Dominika Matulová, 14 rokov, SZUŠ Jánoš, Ružomberok

Čestné uznanie: Adam Pongrác, 14 rokov, SZUŠ Jánoš, Ružomberok

Čestné uznanie: Filip Bajaček, 15 rokov, SZUŠ Jánoš, el. pracovisko Ružomberok

Čestné uznanie: Matúš Strapec, 14 rokov, SZUŠ Dotyk, Liptovská Štiavnica

Čestné uznanie: Laura Švecová, 17 rokov, SZUŠ Jánoš, Ružomberok

Ocenenie za kolekciu výtvarných prác

1. miesto: Nitkové obrázky – Terézia Mudičková, 7 rokov, Dominika Dvorská, 9 rokov, Sophia Littvová, 8 rokov, Miriam Mudičková, 12 rokov, Dominik Kavenský, 11 rokov, Andrej Gejdoš, 7 rokov, Lilien Chomičová, 8 rokov, Veronika Švedová, 10 rokov, Margaréta Bruncková, 10 rokov, Lea Sabóová, 9 rokov, Anton Berka, 9 rokov, SZUŠ Jánoš, el. pracovisko Liptovské Sliače

Natália Grochalová, 9 rokov, Karin Kohútová, 8 rokov, Šimon Brutovský, 8 rokov, Miroslava Gašparová, 9 rokov, Ela Salvová, 7 rokov, Emma Chorváthová, 8 rokov, Matúš Jacko, 8 rokov, Šimon Timko, 6 rokov, Zaira Kozicová, 11 rokov, Nina Kasanická, 8 rokov, Tobiáš Čukan, 7 rokov, Samuel Lesák, 9 rokov, Viktória Brtková, 8 rokov, Veronika Turanová, 11 rokov, Nela Gereková, 11 rokov, Šimon Brož 11 rokov, Kiara Vrabková, 11 rokov, Jakub Rázga, 10 rokov, Grétka Dubovcová, 6 rokov, Vanesa Kohútová, 12 rokov, Viktória Kadubcová, 9 rokov, Tereza Brožová, 9 rokov, SZUŠ Jánoš, el. pracovisko Likavka

2.miesto: Formy - Eva Senková, 12 rokov, Sofia Tomová, 10 rokov, Elena Božeková, 7 rokov, Oliver Volček, 8 rokov, Šimon Volček, 11 rokov, Nela Hutníková, 8 rokov, Katarína Bruncková, 7 rokov, Tamara Bielená, 8 rokov, Liliana Sálusová, 9 rokov, Vratko Bernolák, 6 rokov, Viktória Palková, 11 rokov, SZUŠ Jánoš, el. pracovisko Liptovská Teplá

3. miesto: Fujary – Eliška Sališová, 8 rokov, Viktória Brtková, Patrícia Bieleschová, 10 rokov, Alex Janiga, 8 rokov, Samuel Lesák, 9 rokov, Nina Mišovičová, 7 rokov, Nina Kasanická, 8 rokov, Vanesa Kohútová, 12 rokov, Šimon Brož, 11 rokov, SZUŠ Jánoš, el. pracovisko Likavka

Dominik Kavenský, 11 rokov, Anton Berka, 9 rokov Barbora Berková, 12 rokov, Margaréta Bruncková, 10 rokov, SZUŠ Jánoš, el. pracovisko Liptovské Sliače.

Vďaka organizátorov výtvarnej súťaže patrí aj sponzorom bez ktorých by neboli schopní potešiť toľko talentovaných detí, koľko sa do súťaže zapojilo. Sú nimi Žilinský samosprávny kraj, mesto Ružomberok, Mondi SCP, firma Fedrigoni, Firma Carta, vydavateľstvo Epos, OVB, spoločnosť Quehenberger logistics.

Text a foto: Tibor Šuľa

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia