Pracovné prázdniny v Mondi SCP

Pracovné prázdniny v Mondi SCP

RedakciaAktuality4.7.2024

Mondi SCP privítalo od prvého júla niečo cez „stovku“ študentov, konkrétne 104. Papierne sa tešia veľkému záujmu žiakov stredných a vysokých škôl, ktorí strávia svoje prázdniny zmysluplne a doplnia pracovné tímy na rôznych prevádzkach a oddeleniach naprieč celým výrobným závodom.

Najviac, 51 zo 104 študentov, ich v tomto mesiaci pracuje na stredisku Úpravňa, teda na mieste, kde sa vyrobený papier, navinutý v kotúčoch, seká na malé alebo veľké formáty.  

Zaujímavou skutočnosťou je, že zo študentov, ktorí pracujú teraz, tvorí až 52,9 percent žien (55), mužov je 47,1 percent (49). Papierne majú veľmi silnú dlhoročnú spoluprácu so Strednou odbornou školou polytechnickou v Ružomberku. Práve z tejto školy bolo prijatých až 21 študentov. Z pohľadu vysokých škôl papierne prijali 7 študentov zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorá patrí dlhoročne k popredným výskumným univerzitám na Slovensku.

V auguste plánuje do papierní nastúpiť ďalších 39 študentov.

Všetci študenti získajú cennú pracovnú skúsenosť, ktorá im môže otvoriť dvere pri hľadaní zamestnania v budúcnosti.

Fotogaléria

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia