Praktické vyučovanie na diaľku

Praktické vyučovanie na diaľku

RedakciaAktuality2.6.2021

Teóriu je možné vyučovať aj prostredníctvom online aplikácií, ale horšie je realizovať praktické vyučovanie. Toto nám potvrdila aj zástupkyňa riaditeľa SŠ pre praktické vyučovanie Gabriela. Maceková. Podľa jej slov bolo dosť ťažké pripraviť úlohy pre žiakov, lebo museli prihliadať na ich schopnosti a ako aj na materiálové možnosti. Je iné pracovať v školskej kuchyni ako doma. Toto nám potvrdili aj prváčky odboru cukrár, ktoré boli na praxi len na začiatku školského roka.

„Vzdelávanie z domu bolo pre nás náročné, najviac nám chýbal osobný kontakt so spolužiakmi. Na praxi sme boli len dva mesiace a preto sme nemali ani potrebné zručnosti. Keď sme boli doma, tak majsterka nám posielala úlohy, aby sme ich spravili. Pre mňa bolo najťažšie to, že keď som niečo potrebovala poradiť napríklad pri narábaní s lineckým alebo lístkovým cestom, tak som nemala podporu majsterky,“ povedala Daniela. Podľa nej veľmi jej pri pečení pomohli rodičia, ale v škole je to lepšie. Jej slová potvrdila spolužiačka Viktória, ktorá dištančné praktické vyučovanie považuje za veľmi ťažké. V tejto súvislosti uviedla: „Doma sme nemali všetky pomôcky a tak sme museli poprosiť rodičov, aby sa opýtali v robote svojich kolegov. Okrem toho by sa nám bola zišla aj rada majsterky.“

O skúsenosti s praktickým vyučovaním na diaľku sa s nami podelila majsterka praktického výcviku v odbore cukrár SŠ Katarína Moravčíková: „Obdobie Covid 19 bolo veľmi náročné nielen pre učiteľov, ale aj pre žiakov. Títo boli odkázaní na seba, na svoje možnosti doma. Veľmi ťažko sa im pomáhalo. Všetko to bolo iba cez elektronickú komunikáciu a online. Určite im chýbala podpora majstra, ktorý by im ukázal postupy, upozornil na chyby, ktorým sa majú vyvarovať.“ Ďalej K. Moravčíková podotkla, že žiaci sa snažili zvládnuť úlohy, aj keď nemali toľko možnosti. Neraz bolo vidieť, že z finančných dôvodov nemali dosť surovín, prípadne nevedeli s nimi vhodne pracovať. Na otázku, že ako to bude s letnou praxou ich žiakov K. Moravčíková podotkla: „Všetko bude závisieť od epidemických opatrení. Budeme radi, keď sa naši žiaci dostanú do prevádzok, aby sa aj tam niečo naučili.“

Text a foto: Tibor Šuľa

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia