Právo na čistú vodu

Právo na čistú vodu

RedakciaAktuality23.3.2024

Každý rok si 22. marca pripomíname význam vody pre život na Zemi a to, že si ju musíme vážiť a nesmieme ňou plytvať.

Vode sa hovorí aj modré zlato, pretože v mnohých oblastiach sveta je jej žalostne málo. Problém jej nedostatku v dôsledku sucha ešte znásobujú vojny a napätá geopolitická situácia. Aj dnes žijú na svete miliardy ľudí bez prístupu k čistej a vyhovujúcej vode.

Na problematiku ochrany vody a na jej šetrenie poukázali regionálne oslavy Svetového dňa vody 2024, ktoré sa uskutočnili v Ružomberku. Zišli sa na nich zástupcovia samospráv dolného Liptova,  Vodárenskej spoločnosti Ružomberok, Mondi SCP a. s., Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP), odštepného závodu Povodia horného Váhu v Ružomberku, štátnej správy.

Ružomberský primátor Ľubomír Kubáň v príhovore vyzdvihol kvalitu vody, ktorú dostávajú občania okresu Ružomberok. Poukázal aj na problémy, ktoré môžu spôsobiť prívalové vody. Ocenil dobrú spoluprácu s SVP, aj pri riešení nedávnych problémov na rieke Revúca, ktoré zapríčinili výdatné dažde. Napriek kritickej situácii dokázali sa s ňou vysporiadať.

Pri príležitosti Svetového dňa vody bola vyhodnotená aj výtvarná súťaž žiakov základných škôl (ZŠ) z okresu Ružomberok. V kategórii žiakov prvého stupňa získavala prvé miesto Dorot Beretová, ZŠ Hubová, druhá bola Michaela Čončolová, ZŠ Andreja Hlinku Černová a tretia skončila Alžbeta Slimáková, ZŠ Ludrová. V kategórii žiakov druhého stupňa zlatú priečku obsadila Tatiana Zuskinová ZŠ Zárevúca, Ružomberok, striebro patrí Sofii Veselovskej zo ZŠ Komjatná a bronz si odniesla Bibianka Timková, ZŠ Likavka.

V kultúrnom programe ružomberských osláv Dňa vody sa predstavili žiaci Súkromnej základnej umeleckej školy Jánoš v Ružomberku.

Základné ľudské právo

Prístup k pitnej vode je základom zachovania verejného zdravia. Rezolúcia Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (OSN) z roku 2010 uznala „právo na bezpečnú a čistú pitnú vodu a sanitáciu ako ľudské právo, ktoré je podmienkou plnohodnotného života a uplatňovania všetkých ľudských práv“.

Ľudské právo na prístup k vode znamená, že každý má mať prístup k bezpečnej, vyhovujúcej a cenovo dostupnej vode v dostatočnom množstve na osobnú spotrebu a domáce použitie.

Na jednej strane sužujú svet nedostatok vody a suchá, na strane druhej silné dažde a povodne. Pociťujeme dôsledky klimatickej krízy, medzi ktoré patrí aj nedostatok vody. Približne 74 percent prírodných katastrof v rokoch 2001 až 2018 súviselo s vodou. Odborníci očakávajú, že frekvencia a intenzita takýchto udalostí sa bude zmenou klímy len zvyšovať. Prírodné katastrofy môžu zničiť alebo kontaminovať celé zásobníky vody, čím sa zvyšuje riziko vzniku pandémii cholery či týfusu. Rastúce teploty majú vplyv na vznik smrteľných patogénov v sladkovodných zdrojoch, čím sa táto voda stáva nebezpečnou na pitie. Choroby súvisiace s vodou a hygienou sú jednou z hlavných príčin úmrtí u detí mladších ako päť rokov. Každý deň zomiera viac ako 1 000 detí mladších ako päť rokov na ochorenia spojené s nedostatkom vody, sanitáciou a hygienou. V oblastiach s extrémne obmedzenými vodnými zdrojmi narastá takzvaný vodný stres a zvyšujú sa požiadavky na vodu, čo vedie následne ku konfliktom.

Fotogaléria

Tibor Šuľa

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia