Pre chrípku zatvorili školy

Pre chrípku zatvorili školy

RedakciaAktuality20.12.2022

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení (ARO) a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Ružomberok za 50. kalendárny týždeň bola najmä u detí materských škôl a žiakov základných a stredných škôl nepriaznivá. V tomto kalendárnom týždni v okrese Ružomberok došlo k výraznejšiemu vzostupu chorobnosti. V uvedenom období bolo hlásených 2 330 ARO, chorobnosť predstavovala 5 913,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov. Informoval Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši.

Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 44,3 %. Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 50. kalendárnom týždni hlásených 1 225 ochorení (chorobnosť 3 108,8/100 000), čo predstavuje 52,6 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 180,3 %. Podľa regionálnej hygieničky MUDr. Ivety Triznovej najviac postihnutými vekovými skupinami boli deti od 0 do 5 rokov, kde na ARO dosahovala chorobnosť 18 529,1/100tisíc obyvateľov a CHPO 11 003,6/100 stotisíc obyvateľov a veková skupina od 6 do 14 rokov, kde chorobnosť na ARO dosahovala 17 645,7/100 000 obyvateľov a CHPO 11 179,4/100 000 obyvateľov. V okrese Ružomberok v 50. kalendárnom týždni nebola laboratórne potvrdená žiadna vzorka chrípky.

„V 50. kalendárnom týždni bol nahlásený jeden prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI vyžadujúci hospitalizáciu, vo vekovej skupine od 0 do 5 rokov. Laboratórne bol potvrdený RS vírus. V okrese Ružomberok hlásilo ARO a CHPO 90 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 61 % všeobecných lekárov pre dospelých. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 2,4 % chorých. Hlásených bolo 55 komplikácií,“ uviedla I. Triznová.

Pre vysokú chorobnosť museli uzatvoriť v okrese Ružomberok 16 materských škôl (MŠ), 13 základných škôl (ZŠ), päť tried v jednej MŠ a12 tried v štyroch ZŠ. Chorobnosť sa pohybovala v rozpätí 31 % - 79 %.

Podľa hovorkyne Žilinského samosprávneho kraja Evy Lacovej, chrípkové ochorenie zasiahlo aj stredoškolákov v Ružomberku. Z uvedeného dôvodu Obchodná akadémia má od 19. do 22. decembra dištančné vzdelávanie a na Gymnáziu na ulici Š. Moyzesa sa nevyučovalo od 13. do 16. decembra.

Text: Tibor Šuľa

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia