Prehliadka poľovníckých trofejí

Prehliadka poľovníckých trofejí

RedakciaAktuality19.3.2024

Obvodná poľovnícka komora Ružomberok, Slovenský poľovnícky zväz – Okresná organizácia Ružomberok, Poľovnícke združenie Salatín – Liptovská Štiavnica a obec Ludrová pripravili prehliadku poľovníckych trofejí ulovených v poľovných revíroch okresu Ružomberok v sezóne 2023 – 2024. Slávnostne ju otvorili 17. marca za účasti poľovníkov z dolného Liptova.

Najvyšie bodové ocenenie získala jelenia trofej - 200,98 bodov. Jej strelcom je Norbert Ševc z poľovného revíru (PR) Lúčky. Majiteľom úhynovej trofeje so 197,47 bodov je Miroslav Ondruš z PR Rakytov. K cenným trofejam patria aj trofeje od Mariana Filického - PR 195,11 b a ďalšie majiteľ trofeje, úhyn, Jaroslav Koma PR Fatra, 193,20 b; Emila Hládeka, PR Komjatná, 192,04 b; Antona Švoša, PR Salatín, 191,80 b a Juraja Csoka, PR Krížná, 190,96 b, informoval predseda Obvodnej poľovníckej komory v Ružomberku Pavol Jeleník.

V okrese Ružomberok bolo za poľovnícku sezónu 2023/2024 ulovených 929 kusov úžitkovej zveri a celkový úbytok predstavoval 1244 kusov. Porota udelila 44 trofejam medailové ocenenie. V okrese uhynuli zo vzácnych šeliem jeden vlk dravý, tri medvede hnedé a dva kusy medveďa hnedého usmrtili eutanáziou.

„Súčasné poľovníctvo a poľovnícky život, v našej krízami zmietanej spoločnosti, vošiel do etapy, ktorá bude kľúčovou pre budúcnosť poľovníctva na Slovensku. Museli sme zdvihnúť hlavy a transparenty. Pred národnou radou SR sme demonštrovali svoju jednotu a cieľ pokračovať v poľovníckych tradíciách, kultúrnom dedičstve a vysokej odbornosti slovenského poľovníctva, aj jej autorít,“ konštatoval P. Jeleník.

Súčasťou programu boli aj ukážky z činnosti poľovníckych organizácií pri chove, ochrane a love zveri. Účastníci si vypočuli aj prednášku o manažmente trofejovej kulminácie a jeho pozitívne dopady na populáciu jelenej zveri. Problematiku priblížil Marcel Lehocký, odborník na chov jelenej raticovej zveri.
Súčasťou vernisáže bolo aj vyhlásenie výsledkov 5. ročníka súťaže základných škôl (ZŠ) s témou „Dieťa a príroda“. Prvé miesto v nej získal Adrian Caban zo ZŠ Sládkovičova Ružomberok, druhou bola Alaxandra Broďániová zo ZŠ Liptovská Osada a bronzové ocenenie získal Marek Mydliar zo ZŠ Liptovská  Osada.
Verejnosť si môže výstavu pozrieť do 20. marca 2024, do 18:00 hodiny.

Fotogaléria

Text a foto: Tibor Šuľa

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia