Prehliadka remeselných výrobkov

Prehliadka remeselných výrobkov

RedakciaAktuality14.5.2022

Obdobné podujatie pripravili už tretíkrát, avšak tentoraz na návštevníkov čakalo oveľa viac remeselníkov so svojimi zaujímavými výrobkami a lákavý kultúrny program. Remeselníkov a hudobníkov sme našli na jednom mieste pri hoteli Kultúra.

„Tento rok sme pripravili prezentáciu 30 naozaj rôznych remeselníkov. Kládli sme dôraz na to, aby sa výrobky neopakovali a výber bol naozaj pestrý. Pripravili sme aj kultúrny program. Návštevníci si mohli vypočuť viaceré hudobné žánre v podaní umelcov ľudovej hudby Hravé struny, pesničkára Džukiho, hudobníka a speváka Tomáša Mikulku. Predstavila sa aj spevácka skupina Čriepky a RK Jazz Band. Program podujatia doplnli svojim tanečným vystúpením tanečná škola Dance Galaxy,“ uviedla Veronika Mikulková za organizátora MAS Dolný Liptov.

Ružomberským remeseleníckym jarmokom vyvrcholil spoločný cezhraničný projekt „Dva regióny, spoločné dedičstvo“, kde MAS Dolný Liptov spolupracuje s poľským partnerom Stowarzyszenie LGD Ziemia Bielska. Poľský partner projektu v Ružomberku predstavil svojich desať tradičných remeselníkov.

Projekt je financovaný Európskou úniou z EFRR v rámci programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020 prostredníctvom Fondu mikroprojektov PĽ-SK, ktorých správcom je Žilinský samosprávny kraj. Jeho cieľom je ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia a zvýšenie úrovne udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva.

„Počas realizácie celkového projektu sa nám podarilo zrealizovať viaceré čiastkové aktivity. Jednou z nich bolo vytvorenie aplikácie podporujúcej nové e-produkty zamerané na prezentáciu územia MAS Dolný Liptov a prezentáciu tradičného a poctivého remesla na oboch územiach hranice. Projektový partner vytvoril pôsobivú publikáciu a pexeso o poľskom a slovenskom území. Vďaka projektu sa nám podarilo vytvoriť produkty, ktoré budú slúžiť ako trvalý nástroj propagácie kultúrneho a prírodného dedičstva, ale aj cezhraničného územia. Záverečné podujatie vo forme prezentácie ľudových remesiel je pre nás aj takým malým poďakovaním remeselníkom, ktorí sa rozhodli udržiavať naše tradície a rozvíjať svoj región práve takouto formou,“ priblížil Rastislav Horvát, predseda MAS Dolný Liptov.

Prínos projektu vidí MAS Dolný Liptov aj v inšpirácii do budúcnosti, pretože práve pri aktivitách tohto typu dochádza k navštevovaniu organizácií v susedných štátoch. MAS tak spoznáva príklady dobrej praxe, ktoré sú podľa predsedu MAS R. Horváta uplatniteľné aj na našom území: „Okrem toho prepájame vzájomné vzťahy medzi lokálnymi producentmi a poskytovateľmi služieb na cezhraničnej úrovni, čo vedie k rozvoju cestovného ruchu a regionálnemu rozvoju.“

Text a foto: Tibor Šuľa

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia