Prehliadka vysokoškolských talentov

Prehliadka vysokoškolských talentov

RedakciaAktuality2.11.2021

Podujatie už vo svojom názve odkazuje na univerzitu ako srdce podujatia, ale aj na umenie a ľudský um, a tiež univerzum, ktoré nás spája, spoločne ho vytvárame a chránime.

„Cieľom festivalu bolo okrem iného rozvíjať lásku k umeniu a kultúre, spoznávať históriu rôznych národov, zbližovať mladých ľudí a rozšíriť kultúrny rozhľad mladej inteligencie,“ uviedla prorektorka pre vzdelávanieKatolíckej univerzity (KU) v Ružomberku Mariana Magerčiaková.

Počas troch dní prebiehali v priestoroch KU a jej fakúlt a taktiež na základných a stredných školách v meste Ružomberok, jednotlivé súčasti programu ako napr. súťaže, besedy, prednášky, výstavy, a sprievodné aktivity Univerzitného pastoračného centra Jána Vojtaššáka – svätá omša a moderovaná adorácia.

Festival otvorili v utorok 26. októbra v Orgánovej sieni KU v Ružomberku za komornejšej účasti prostredníctvom online formy mal vyše 60 sledovateľov, následne, na vybraných ružomberských stredných a základných školách uskutočnili sa besedy a workshopy so spisovateľmi. V utorok podvečer zavítal do priestorov KU Róbert Neupauer, ktorý prednášal a diskutoval s prítomnými o dare lásky podľa motívu knihy Jána Pavla II. O pravej láske. Prednášky sa prezenčnou formou zúčastnil maximálny možný počet poslucháčov, celkom 50 a vyše 550 poslucháčov využilo online prenos.

„Hudobné umenie sme prezentovali prostredníctvom interpretačnej súťaže v hre na klavíri a organe s názvom Študentská umelecká činnosť, a prebiehalo spoločne s interpretačnou súťažou zameranou na sólový a komorný spev. Celkovo bolo udelených 12 ocenení z toho päťsúťažiacich skončilo na 1. mieste , päť na 2. mieste a dvaja na 3. mieste a tri čestné uznania,“ uviedla M. Magerčiaková.

V stredu 27. októbra univerzitná knižnica KU hostila účastníkov 6. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže v tvorbe poézie Slávme to spoločne, ktorý bol rovnako ako každý ročník, organizovaný na podporu duchovného literárneho odkazu Janka Silana, významného básnika katolíckej moderny. Základnou myšlienkou súťaže bolo prehĺbiť pozitívny vzťah mladej generácie k literárnym hodnotám, zvlášť k odkazu básnického diela spomínaného Janka Silana a dať podnet na reflexiu jeho diela prostredníctvom literárnej podoby – vlastnej literárnej tvorby študentov vysokých škôl (VŠ) z celého Slovenska.

Do súťaže sa mohli zapojiť denní aj externí študenti a doktorandi všetkých slovenských VŠ, pričom básnická tvorba súťažiacich mohla ale nemusela priamo súvisieť s literárnou tvorbou Janka Silana.

Do súťaže zaslali svoje básnické študenti z KU, Prešovskej univerzity, z Univerzity Komenského v Bratislave a z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a ďalší.

Porota udelila jedno druhé a jedno tretie miesto a päť čestných uznaní. Popoludní sa uskutočnilo autorské čítanie Literárne Kupé, ktoré bolo rovnako, ako všetky podujatia festivalu UNIUM 2021 dostupné pre osobnú návštevu v pandemickom režime OTP s obmedzenou kapacitou. Na oboch podujatiach sa prezenčne zúčastnilo 33 poslucháčov, na literárnej súťaži sa prostredníctvom online prenosu zúčastnilo okolo 253 poslucháčov a na literárnom kupé okolo 230 poslucháčov .

„Ojedinelou stránkou akademického festivalu bolo aj jeho duchovné zameranie, vo forme moderovanej adorácie, v stredu večer či dnešnej festivalovej sv. omše v ranných hodinách, a popoludní formou prezentácie filmu Volanie Jakubovej hviezdy a knihy Cesta do Compostely od niekoľkonásobného pútnika a znalca fenoménu putovania do Santiaga De Compostela Jána Knapíka,“ podotkla prorektorka KU.

Záverom festivalu UNIUM 2021 patril slávnostnému otvoreniu medzinárodnej výstavy pedagógov nazvanejUniverzum. Predstavuje diela autorov z Chorvátska, Poľska, Rakúska a Slovenska a študentov KUpod názvom Duchovno a rozum. Obidve pripravila Katedra výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty KU.

Rektor KU Jaroslav Demko poďakoval organizátorom podujatia a všetkým účinkujúcim na festivale. Je rád, že sa ho podarilo uskutočniť. Pôvodne malo byť súčasťou osláv jubilea univerzity. Očakáva, že v budúcnosti sa UNIUM stane neodeliteľnou súčasťou kultúrneho života v meste.

„Naše úprimné poďakovanie patrí Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR a mestu Ružomberok, za finančnú podporu festivalu. Ďakujeme aj sponzorom, ako aj predsedníčke Žilinského samosprávneho kraja Erike Jurínovej, ktorá prevzala záštitu nad festivalom,“ doplnila M. Magerčiaková.

Text a foto: Tibor Šuľa

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia