Prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania v Ružomberku čakajú zmeny

Prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania v Ružomberku čakajú zmeny

RedakciaAktuality30.1.2024

Poplatková povinnosť pre právnické osoby a podnikateľov prevádzkujúcich malý zdroj znečisťovania ovzdušia na území mesta Ružomberok sa od januára mení. Rozhodli o tom mestskí poslanci na januárovom mimoriadnom zasadnutí.

Prijaté zmeny na území mesta podľa primátora Ľubomíra Kubáňa reflektujú na novelizovanú legislatívu. "Vlani bol prijatý nový zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia ako vhodný ekonomický nástroj na obmedzovanie emisií zo zdrojov znečisťovania ovzdušia. Pôvodný zákon nebol aktualizovaný od svojho vzniku a poplatky za znečisťovanie ovzdušia boli neprimerane nízke a nezohľadňovali infláciu," povedal Kubáň.

Zmena sa od januára tohto roku týka najmä prevádzkovateľov spaľovacích zariadení - kotlov, ktorí už nebudú spoplatňovaní. Rovnako nebude spoplatnené ani spaľovanie tekutých palív, ako sú nafta či vykurovací olej. Naďalej však budú platiť prevádzkovatelia spaľovacích zariadení na čierne uhlie, koks, hnedé uhlie a biomasu. Poplatkom naďalej podliehajú aj ďalšie činnosti, ako sú nanášanie náterov na povrchy, lakovanie, povrchová úprava vozidiel, odmasťovanie a čistenie povrchov organickými rozpúšťadlami. Oznamovacia povinnosť nahlásiť údaje o množstve spáleného paliva alebo množstve spotrebovaných organických rozpúšťadiel za predchádzajúci rok je do 15. februára.

Hovorca mesta Vladimír Miškovčík vysvetlil, že poplatky za znečisťovanie ovzdušia sú príjmom obce. Doplnil, že vlani mesto týmto spôsobom vybralo približne 5500 eur. "Keďže sa zákonom znížil počet znečisťujúcich látok podliehajúcich poplatkovej povinnosti a zmenil sa aj spôsob výpočtu poplatkov či samotné sadzby, nie je aktuálne možné spresniť, aká suma bude v meste vybraná za rok 2023," podotkol.

Za nesplnenie oznamovacej povinnosti hrozí pokuta od 30 do 800 eur. Poplatky aj uložené pokuty za nedodržanie termínu nahlasovacej povinnosti sú príjmom mesta. Samospráva zároveň avizovala, že bude malých znečisťovateľov ovzdušia monitorovať.

(tasr)

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia