Pri rekonštrukcii narazili na problém s kanalizáciou

Pri rekonštrukcii narazili na problém s kanalizáciou

RedakciaAktuality3.6.2020

Materská škôlka Riadok, ktorej zriaďovateľom je mesto Ružomberok prechádza rekonštrukciou. Hoci jej primárnym cieľom bola obnova kúpeľní, práve pri nej narazili na zložitejší problém. Ten súvisel s kanalizáciou, ktorú podľa vedúceho z oddelenia školstva a športu Mestského úradu v Ružomberku Jozefa Pažítku už dali presondovať.

Zdroj: MS Riadok

Rekonštrukcia kúpeľní by mala byť ukončená v priebehu dvoch týždňov. Dali sme presondovať vonkajšiu a vnútornú kanalizáciu a v najbližšom období sa budeme venovať odstráneniu porúch,“ povedal pre náš portál Jozef Pažítka.

Doplnil, že v rámci vnútornej kanalizácie majstri našli dve miesta, kde bola v metrovom rozsahu zablokovaná odpadová rúra.

Najväčší problém detského zariadenia Riadok robí vonkajšia kanalizácia. Podľa vedúceho z oddelenia školstva a športu je odpadová rúra zhruba na piatich miestach rozbitá a kanalizačný materiál z budovy vracia splašky.

Mesto vyčlenilo finančné prostriedky na túto rekonštrukciu. Predpokladáme, že sa jej budeme venovať až do konca prázdnin, aby mohla škôlka v tom období fungovať,“ vysvetlil Pažítka.

Doplnil, že ak by sa odstránenie poruchy nepodarilo zrealizovať do septembra, tak plánujú spustenie prevádzky štyroch tried. Z ľavej strany vstupu a nad hospodárskym traktom triedy, kde problém s odpadom nie je a na pravej strane by boli dve triedy zablokované. „Ďalšie dve triedy by sme umiestnili ako teraz na Hrabovskú cestu a do Materskej škôlky za Dráhou,“ dodal Pažítka.

Materská škola Riadok sa nachádza v aktívnej a frekventovanej časti mesta. História školy siaha do roku 1990, kedy bola uvedená do prevádzky. Jej súčasným zriaďovateľom je Mesto Ružomberok. Kapacita školy je 130 detí, v aktuálnom školskom roku ju navštevuje 117 detí.

Modernizácia Gymnázia na Moyzesovej ulici

V tomto čase prechádza rekonštrukciou ďalší vzdelávací objekt pre študentov. Na tento rok bola naplánovaná aj modernizácia Gymnázia na Moyzesovej ulici v Ružomberku. Budovu čakajú viaceré stavebné práce. Kľúčovou je najmä výmena okien, ktorá sa na škole práve realizuje, ako aj dverí v obvodových stenách. V pláne je tiež úprava maľby, omietok a montáž oceľových mreží. Stavebné úpravy budovy Gymnázia v Ružomberku si vyžiadajú v tomto roku 300 tisíc eur. Vopred schválený rozpočet počítal so sumou 250 000 eur, zvyšok bude musieť kraj ešte v tomto roku dofinancovať.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia