Primátor Čombor: Ukážme konkrétne kroky v prospech obyvateľov Ružomberka

Primátor Čombor: Ukážme konkrétne kroky v prospech obyvateľov Ružomberka

RedakciaAktuality28.5.2019

Problematika tejto veci je zložitá, to vieme všetci. Subjekty, ktoré sa zúčastňujú zasadnutia majú rozličné názory. Dôležitá je teraz synergia, aby sme sa všetci stotožnili s plánom a návrhom riešenia tohto problému a tak ukázali konkrétne kroky v prospech obyvateľov Ružomberka,“ povedal v úvode zasadnutia komisie primátor mesta Igor Čombor a priznal, že úloha je veľmi náročná.

Ústrednou témou včerajšieho zasadnutia bol strategický plán

Čo vlastne znamená strategický plán, bude to záväzné opatrenie, ktoré bude mať určitú váhu?,“ opýtala sa členov komisie doktorka Eva Svozilová.

Podľa Dušana Mataja, vedúceho Odboru starostlivosti o životné prostredie OU v Ružomberku, ak sa majú členovia komisie starať o životné prostredie a chcú zlepšiť jeho kvalitu musia mať schválený systém, nástroje a zdroje. „Aby sme sa k cieľu zlepšeniu životného prostredia v meste dostali potrebujeme nástroj a to je práve ten strategický plán. Ten má mať určitú štruktúru a majú z neho vyplývať určité opatrenia, termíny a zodpovednosti,“ konštatoval počas zasadnutia Mataj.

Podľa neho životné prostredie sa netýka len prachu, smradu, ale všetky zložky životného prostredia musia smerovať v našom meste k zlepšeniu. „Je na nás členoch, ako budeme strategický plán smerovať a ako ho budeme riadiť a nakoniec aj kontrolovať nositeľov úloh. Ak sa strategický plán navrhne a predloží Mestskému zastupiteľstvu a poslanci ho schvália nadobudne záväznosť a bude sa musieť naplniť,“ dodal Mataj.

Návrh Strategického plánu má vypracovaný profesor Bílek z Environmentálneho inštitútu Ostrava, ten by mal byť smerodajný. „Keď sme už profesorovi Bílekovi zaplatili a zapojili ho do problematiky mesta žiadajme od neho, aby nám pomohol aj s vypracovaním spomínaného plánu a doplníme ho podľa požiadaviek komisie,“ vysvetlil primátor Čombor.

Mataj vidí jednoznačne záruku kvality u profesora Bíleka, ktorý má v danej problematike skúsenosti.

Ja by som na prvé miesto uviedla zdroje znečisťovania, ktoré majú na životné prostredie v Ružomberku najväčší vplyv,“ zdôraznila Marianna Matajová, riaditeľka životného prostredia Mondi SCP. Všetci podľa nej rozprávajú iba o jednom zdroji , čo nám v meste škodí. Ale exaktne zadefinovaný zdroj, ktorý má na poškodzovanie životného prostredia vplyv, zadefinovaný nebol.

Za zápachom v meste stoja okrem Mondi SCP, Bioplynová stanica PD Ludrová, kanalizácia.

Aj na prašnosť v meste majú vplyv viaceré zdroje. Doprava, lokálne vykurovanie, nálety z iných priemyselných oblastí, kameňolom, aj poľnohospodárska činnosť.

Prašnosť by sme mohli eliminovať už aj v letnom období. Je potrebné definovať ulice a oblasti, ktorá sa budú pravidelne, s väčšou intenzitou polievať a čistiť, “ konštatoval primátor.

Ten zároveň všetkých vyzval, aby sa po debatách a diskusiách, ktoré v komisii boli, už stanovili úlohy a začali sa realizovať opatrenia.

Na zasadnutí sa mal zúčastniť aj hlavný hygienik, čo sme avizovali aj v predchádzajúcom príspevku. Cieľom jeho návštevy mala byť zdravotná štúdia, ktorá sa má v Ružomberku v najbližšej dobe aktualizovať. Pre iné pracovné povinnosti sa na zasadnutí nezúčastnil a prisľúbil účasť nasledujúci mesiac.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia