Primátor Ružomberka bojuje proti zrušeniu pohotovosti

Primátor Ružomberka bojuje proti zrušeniu pohotovosti

RedakciaAktuality14.6.2023

Primátor v otvorenom liste o nesúhlase so zrušením pohotovosti informuje ministra zdravotníctva Michala Palkoviča.

Vážený pán minister,

píšem Vám z Ružomberka ako primátor mesta, podpredseda regionálneho Združenia mesta a obcí a ako poslanec Žilinského samosprávneho kraja. Je to už druhýkrát, kedy sa musím za uplynulé dni obrátiť otvoreným listom na ministerstvo. Nerobím to rád a považujem to za krajné riešenie v situáciách, kedy musím reagovať na bezprostredné opatrenia, ktorá sa týkajú nášho mesta, okresu a jeho obyvateľov.

Dôvodom, prečo sa obraciam na Ministerstvo zdravotníctva SR, sú pripravované zmeny ohľadne zabezpečovania služieb ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby (APS) pre deti a dorast v Ružomberku. Denne sa na nás obracajú obyvatelia, ktorí cítia obavy z chystaných zmien, no zároveň vyjadrujú oprávnené znepokojenie nad tým, ako je celý proces zo strany ministerstva voči verejnosti komunikovaný.

Ako predstaviteľ samosprávy, ktorej by sa pripravované zmeny mali dotknúť, musím verejne vyjadriť sklamanie nad celým procesom. Rušenie APS v Ružomberku nám bolo oznámené zástupcami samosprávneho kraja a prezentované v podstate ako jediné riešenie zlej personálnej situácie s pediatrami v okrese. Nijako nespochybňujem, že chystané zmeny vychádzajú zdát a údajov, ktoré má ministerstvo k dispozícii, no zároveň mi chýba širšia verejnádiskusia o pripravovaných zmenách a jej dopadoch na pacientov.

Zrušenie detskej pohotovosti v Ružomberku sa dotkne celého regiónu dolného Liptova, ktorý sa rozprestiera na ploche asi 650 kilometrov. Len okres Ružomberok má takmer 60-tisíc obyvateľov. Pokiaľ ide o zdravotnú starostlivosť, ide zhruba o 12-tisíc detí, ktorých sa zrušenie pohotovosti dotkne. APS v Ružomberku však navštevujú napríklad pacienti z Liptovského Mikuláša, a to najmä keď riešia otologické zdravotné problémy. Najprv absolvujú návštevu pohotovosti, až následne idú na vyšetrenie do Ústrednej vojenskej nemocnice SNP – fakultnej nemocnice v Ružomberku, teda spádová oblasť pohotovosti môže byť oveľa väčšia ako je prezentované.Vysoko si vážime spoluprácu s Ústrednou vojenskou nemocnicou, no zároveň si myslím, že zrušenie APS v Ružomberku prinesie aj pre pediatrov v nemocnici neprimeranú záťaž.

Náhradou za zrušenú detskú pohotovosť, ako nám to bolo oznámené, by mali byť župné nemocnice - Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši a Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ladislava Nádaši Jégého v Dolnom Kubíne. Nie je logické, ani správne, aby sme rodičom s deťmi, ktorí potrebujú pohotovostnú službu a bývajú vo vzdialených obciach nášho okresu, napríklad v Liptovských Revúcach alebo v Liptovskej Lúžnej, odporúčali po zrušení pohotovosti navštevovať župné nemocnice v Dolnom Kubíne alebo v Liptovskom Mikuláši. Zovšadiaľ je to aj viac ako 40 kilometrov, viac ako hodina cesty autom. Nehovoriac o tom, že mnohé rodiny auto nemajú. Srdečne Vás pozývam do nášho regiónu, kde si môžeme spoločne vyskúšať dopravné spojenie osobným autom či prímestskou dopravou do nemocníc v Dolnom Kubíne a v Liptovskom Mikuláši. Možno budete prekvapený, ale čísla dojazdov, ktoré vyrátali úradníci a boli verejne prezentované ako argument, sú v reálnej situácii len čistou teóriou.

Vážený pán minister,

domnievame sa, že keď bude APS zrušená, prístup k pohotovosti bude pre niektorých obyvateľov regiónu dolného Liptova obmedzená. Chcem Vás ubezpečiť, že podnikneme všetky kroky, aby ostala pohotovosť zachovaná, vrátane petície či iných aktivít. Detská pohotovosť funguje v Ružomberku viac ako dve desaťročia, preto je potrebné hľadať riešenie, aby ostala naďalej zachovaná. Verím, že tento stav, ktorý si vyžaduje našu pomoc, je dočasný a musíme sa naň pozerať aj ako na dôsledok personálnej poddimenzovanosti a nepriaznivej situácie v zdravotníctve. Na druhej strane, nedovolím, aby rodiny s deťmi z mesta Ružomberok, okresu i z regiónu dolného Liptova, museli znášať hlboké systémové pochybenia v zdravotníctve, ktoré tu roky sledujeme. Novým návrhom súdnej mapy bol v Ružomberku v júni tohto roku zrušený Okresný súd, čím Ružomberok – administratívne centrum dolného Liptova – stráca na svojom niekdajšom význame. Nemôžeme si dovoliť, aby z mesta odišli ďalšie dôležité inštitúcie a naši obyvatelia museli za službami cestovať.

Spolu so zástupcami Regionálneho združenia mesta a obcí v Ružomberku preto budeme v zmysle nášho uznesenia iniciovať ďalšie rokovania na úrovni Ministerstva zdravotníctva SR a Žilinského samosprávneho kraja. Problematiku opäť otvoríme aj na rokovaní krajského parlamentu a podporu pre svoje aktivity budeme hľadať aj v širokej verejnosti.

Verím, že spoločne nájdeme riešenie tejto zložitej situácie a zvíťazí to, ktoré bude prospešné pre pacientov.

S úctivým pozdravom

JUDr. Ľubomír Kubáň,

primátor Mesta Ružomberok

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia