Prinášame nové informácie o zmene parkovania v meste

Prinášame nové informácie o zmene parkovania v meste

RedakciaAktuality20.6.2024

Návrh odborníkov a vedenia mesta čelí kritike obyvateľov. Skúsenosti z iných miest potvrdzujú, že tento nepopulárny krok je nevyhnutný.

„Meníme pravidlá parkovania a chránime domácich obyvateľov“, takéto motto použilo vedenie mesta na informačnom letáku s názvom Parkovacia politika Ružomberok. Leták stručne a jasne informuje o zmenách v statickej doprave, ktoré vedenie mesta chce zaviesť od septembra. Do schránky ho dostane každá domácnosť.

Zmena sa bude týkať piatich zón v centre mesta a dvoch mimo – železničnej stanice a vojenskej nemocnice. Nachádza sa v nich 2 515 bytov, 146 rodinných domov,1 894 registrovaných vozidiel, trvalý pobyt tam má 4 683 obyvateľov, prechodný 76, garáží je tam 468, 66 je vyhradených miest pre ŤZP. Predkladateľ zmien uvádza, že v súčasnosti tam je 0,6 parkovacieho miesta a 1,75 obyvateľa na jeden byt. V meste je celkovo približne 15-tisíc vozidiel a 26 418 obyvateľov.

Len na vyznačených miestach

Mestských poslancov čaká náročná úloha, 26. júna budú rokovať o Všeobecne záväznom nariadení (VZN), ktoré upravuje podmienky dočasného parkovania motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych ciest v Ružomberku, podmienky dočasného spôsobu zabezpečenia prevádzky parkovacích miest, výšku úhrady za dočasné parkovanie. Zahŕňa tiež spôsob platenia úhrady, spôsob preukázania jej zaplatenia a tiež oslobodenie od povinnosti platiť úhradu za dočasné parkovanie. VZN je aktuálne v procese pripomienkovania, o jeho definitívnej podobe rozhodne až mestské zastupiteľstvo, čím upraví podmienky statickej dopravy v centre mesta.

Návrh VZN o parkovaní

Fotogaléria

V súčasnosti je v meste spoplatnených 143 parkovacích miest, pričom vodič zaplatí euro za hodinu. Tri parkovacie automaty zabezpečujú ročný výnos približne 370 eur na jedno miesto. Nový systém ponúkne vodičom 1467 parkovacích miest, pričom odstaviť vozidlo bude dovolené len na vyznačených miestach. Každý, kto vozidlo postaví mimo vyznačeného miesta riskuje pokutu vo výške 10 do 50 eur. Takáto sankcia hrozí aj za ďalšie prehrešky voči systému.

Bez výnimiek

Vo VZN sú navrhnuté aj ceny rezidentskej karty, karty návštevníka, bonusovej karty, poplatkov za parkovanie. Na dnešnom stretnutí so zástupcami médií primátor Ľubomír Kubáň upozornil, že ide o návrh.

„Diskutujeme o ňom s obyvateľmi, mestská rada o ňom rokovala päť hodín.“ Dodal, že v mestskom zastupiteľstve tiež očakáva dlhú a náročnú diskusiu.

„Nebude žiadna výnimka, všetci sme si rovní,“ povedal primátor. „Aj ja si kúpim rezidentskú kartu.“

Dobrou správou je, že prvá hodina bude v čase od 8.00 h do 16.00 h v Parku Š. N. Hýroša a na námestí A. Hlinku zadarmo. Tu sa ale výpočet výhod končí. Za všetko ostatné už bude treba platiť. Napriek tomu táto regulácia výrazne pomôže urobiť poriadok v parkovaní v siedmich vybraných zónach.

Základom bude rezidentská karta, ktorú môže získať každý občan s trvalým pobytom v Ružomberku, pričom nemusí bývať v spoplatnenej zóne. Držiteľom sa môže stať aj občan, ktorý nemá trvalý pobyt v meste, ten ale zaplatí mnohonásobne viac ako domáci obyvateľ. Kto kartu mať nebude, bude za parkovanie platiť podľa toho, ako dlho využije miesto na odstavenie svojho vozidla. Navrhnutá dĺžka vozidla je obmedzená na maximálne 5,3 metra.

Žijeme v digitálnom svete

Predseda Slovenskej Parkovacej Asociácie Miroslav Lepeta je spolutvorcom návrhu. „Je to politický problém a v tomto meste je politická vôľa zaviesť nový systém parkovania.“ Upozornil, že poslanci nesmú podľahnúť tlaku majiteľov vozidiel, lebo prílišné zmäkčenie navrhnutých pravidiel neprinesie očakávaný výsledok, ktorým je zlepšenie podmienok a možností parkovania.

„Nerobíme to za účelom sankcií a výberu pokút. Nový systém si prvý rok na seba nezarobí. Musíme osadiť 728 dopravných značiek a 30 parkovacích  automatov,“ povedal Ľubomír Kubáň. O využití získaných peňazí v ďalšom období rozhodnú poslanci. Primátor navrhuje ich návrat do dopravy.

Veľa ľudí určite uvíta možnosť platiť digitálne pomocou smsky, telefónu, hodiniek, platobnej karty. Pre konzervatívnych vodičov ostáva možnosť úhrady mincami v automatoch.

„Žijeme v digitálnom svete, pri rezidentských kartách bude možnosť elektronickej registrácie bez čakania v radoch na úrade,“ vysvetlil Lepeta.

Dôležitou súčasťou nového systému bude mestská polícia, bude kontrolovať dodržiavanie VZN. Dokáže to jednoducho, opäť využije elektroniku. „Poverená osoba naskenuje evidenčné číslo auta a zistí, či je rezidentom, alebo či má zaplatené parkovanie, prípadne hodinu zadarmo. Kto bude systém obchádzať, dostane papuču a pokuty,“ dodal Lepeta.

Najčastejšie otázky o parkovaní

Fotogaléria

Informácie môžete získať na stretnutí, ktoré sa uskutoční 20. júna o 16.00 h v Kine Kultúra, alebo v Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) č. 2/2024 o dočasnom parkovaní na vymedzenom území mesta Ružomberok, ktoré nájdete TU: https://lnk.sk/hmbj.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia