Prinášame zoznam nových prísnejších protipandemických opatrení

Prinášame zoznam nových prísnejších protipandemických opatrení

RedakciaAktuality2.3.2021

Vláda prijala nové opatrenia, ktoré majú počas nasledujúcich troch týždňov od 1. do 21. marca znížiť mobilitu, spomaliť šírenie infekcie, zamedziť importu nových variantov vírusu z rizikových krajín a zredukovať nárast hospitalizácií.

Ak do 21. marca nepríde žiadaný efekt, má sa pripraviť zavedenie tvrdého obmedzenia pohybu, zastavenie výroby a uzavretie krajiny.

Opatrenia vzišli z trojdňových rokovaní 23. - 25. februára 2021 predstaviteľov štátu a vedcov.

Pandemické dávky

Pre všetkých členov domácnosti, ktorí musia byť v karanténe, sa zavedie COVID - príplatok. Má motivovať ľudí dodržiavať karanténu. Zvýši sa aj pandemická práceneschopnosť (PN) a ošetrenie člena rodiny (OČR).

Povinné nosenie respirátorov

- V obchodoch a mestskej hromadnej doprave bude od 8. marca povinné nosenie respirátora FFP2. Vo všetkých interiéroch bude respirátor povinný od 15. marca. Opatrenie sa nevzťahuje na deti, ktoré používajú rúško.

- Dôchodcom je dôrazne odporúčané, aby nakupovali vo vyhradených hodinách. Počas nich budú môcť nakupovať aj zdravotne postihnuté osoby a ich sprievod, na základe preukazu ZŤP a preukazu asistenta.

Odporúčania pre liečbu

- Umožní sa bezodkladné nahlásenie pozitívne testovaných osôb všeobecnému lekárovi.

- Zavedú kontroly nahlásenia pozitívneho pacienta u všeobecného lekára. Všeobecní lekári zavedú povinnosť presnej evidencie komunikácie s pozitívne testovaným pacientom.

- Predsedovia VÚC majú zriadiť emaily, nonstop linku a webstránky na nahlasovanie nedostupnosti všeobecných lekárov. Starostovia a primátori majú od 3. marca na svojom území zabezpečiť testovanie obyvateľov na ochorenie COVID-19.

- Vládny kabinet odporúča starostom a primátorom, aby zabezpečili maximálne množstvo kontrol protiepidemických opatrení mestskou alebo obecnou políciou.

Home Office

- Do zamestnania môžu chodiť iba tí, ktorí prácu nemôžu vykonávať z domu.

- Okrem negatívneho testu na COVID-19 je potrebné aj potvrdenie od zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce.

- V čiernych a bordových okresoch platí negatívny test 7, v červených 14 a v ružových 21 dní.

- Predškolská a školská dochádzka bude umožnená deťom zamestnancov, ktorí musia chodiť do práce prezenčne. Ide o žiakov v materských školách a na prvom stupni základných škôl. Zamestnanci a žiaci sa budú testovať dvakrát do týždňa samotestami. Samotesty sa majú distribuovať do domácností, pričom pozitívne výsledky sa budú overovať RT-PCR testom.

- Zamestnanci škôl a školských zariadení potrebujú najviac 7-dňový test i potvrdenie od zamestnávateľa bez ohľadu na zaradenie okresu.

Menej výnimiek

- Výnimka na vychádzky do prírody mimo okres sa ruší.

- V ružových, červených a bordových okresoch na cestu do prírody nie je potrebný test.

- V čiernych okresoch sa vyžaduje aj negatívny výsledok testu. Test na účel pobytu v prírode v čiernych okresoch nepotrebujú deti do 15 rokov, seniori nad 65 rokov, ŤZP osoby na vozíčku, osoby so stredne ťažkým alebo ťažkým mentálnym postihnutím.

- Platnosť všetkých výnimiek zo zákazu vychádzania sa obmedzí na čas od 5.00 do 20.00 h. Od 20.00 do 1.00 h bude zachovaný zákaz vychádzania len s výnimkou cesty na nevyhnutný výkon práce a na nevyhnutné lekárske ošetrenie.

- Pozitívne testované osoby už nebudú môcť chodiť do obchodu či vychádzať z domu na rôzne účely. Navštíviť budú môcť v odôvodnenom prípade iba lekára alebo lekáreň.

- Ostáva doterajší stav, že klasické návštevy iných domácnosti nie sú medzi výnimkami, teda sú zakázané.

Kontroly sa sprísnia

- Pri kontrolách budú pomáhať vojaci, štátni, mestskí či obecní policajti.

- Zintenzívnia sa náhodné fyzické kontroly dodržiavania karantény. Vyžadovať sa má striktné dodržiavanie minimálnej plochy 15 m2 na jedného zákazníka v predajniach. Zriadiť sa má aj nonstop linka, mail alebo webstránka na prípadné nahlásenie porušovania opatrení.

- Výnimkou na cestu do a zo zahraničia má byť negatívny výsledok RT-PCR alebo antigénového testu vykonaného v Európskej únii, nesmie byť starší ako sedem dní. Výnimka sa vzťahuje aj na ľudí, ktorým zdravotný stav neumožňuje vykonanie testu, na osoby po prekonaní ochorenia COVID-19 s dokladom nie starším ako tri mesiace a osoby zaočkované aj druhou dávkou vakcíny, od čoho uplynulo aspoň 14 dní.

- Zaviesť sa má aj podmienka negatívneho testu nie staršieho ako 72 hodín pre vstup na Slovensko pre pendlerov zo susedných krajín.

- Po zavedení e-karantény by sa mala zaviesť možnosť výberu medzi domácou alebo štátnou karanténou.

Výnimky zo zákazu vychádzania, pri ktorých je potrebný test

Negatívny test na ochorenie covid-19 nie starší ako 7 dní je potrebný na uplatnenie výnimky na cestu:

V čase od 5:00 hod do 20:00 hod

- cesta do zamestnania pre pracovníkov škôl a školských zariadení

- čistiareň odevov, kúpa novín a tlačovín, optika, banka, poisťovňa, knižnica, servis bicyklov a motorových vozidiel, pošta, služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, záhradkárstva, opravovne obuvi, servis telekomunikačnej techniky

- povolené hromadné podujatie

- výdajné miesto eshopu a iných obchodov

- cesta žiaka a poslucháča od druhého stupňa ZŠ do školy a školského zariadenia, test potrebuje aj jeden zákonný zástupca

- cesta na orgán verejnej moci na vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo na diaľku,

- pracovný pohovor alebo uzavretie pracovnej zmluvy

- cesta na najbližší zberný dvor

V čase od 5:00 hod do 1:00 hod

- cesta do zamestnania (okrem pracovníkov škôl a školských zariadení), platnosť testu závisí od zaradenia okresu

- pobyt v prírode v čiernom okrese

- cesta na účel vycestovania do zahraničia a cesta späť

- cesta VŠ študentov niektorých ročníkov medicínskych programov do školy

Kde sa dostanete aj bez testu

Výnimky v čase od 5:00 hod do 1:00 hod.

- zdravotnícke zariadenie na účel neodkladnej alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného

- do lekárne

- starostlivosť o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný

- venčenie psa alebo mačky do vzdialenosti 1 km od bydliska

- cesta za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá alebo poskytnutia veterinárnej starostlivosti,

- dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní

- pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu (okrem čiernych okresov)

Výnimky v čase od 5:00 hod do 20:00 hod

Bez testu na ochorenie covid-19 si možno uplatniť výnimku okrem vyššie uvedených aj ďalšie, a to na cestu:

- obstaranie nevyhnutných životných potrieb do najbližšej maloobchodnej prevádzky od miesta bydliska

- cesta na preventívnu prehliadku vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného

- testovanie na ochorenie COVID-19 a očkovanie proti ochoreniu COVID-19

- pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst

- žiaci MŠ, prvého stupňa ZŠ alebo žiaci špeciálnej školy a školského zariadenia negatívny test v škole nepotrebujú, musí ho však mať jeden zo zákonných zástupcov žijúci v spoločnej domácnosti.

- cesta dieťaťa do zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku (dospelý sprevádzajúci však test potrebuje)

- styk rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby) s dieťaťom, striedavá osobná starostlivosť, stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov,

- cesta dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom,

- zabezpečovanie a presúvanie sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci,

- zdravotná vychádzku do vzdialenosti 1 km od bydliska seniorov nad 65 rokov, ŤZP osoby na vozíčku, osoby, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu, osoby, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnuti. Vychádzku vykonáva táto osoba samostatne alebo s členom spoločnej domácnosti,

- súdne pojednávanie

- cesta osoby s dieťaťom do šiestich rokov do vzdialenosti 1 km od bydliska

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia