Príspevky na rekreáciu využívajú aj ružomberské firmy

Príspevky na rekreáciu využívajú aj ružomberské firmy

RedakciaAktuality30.5.2019

Rekreačné poukazy sú zamestnanecký benefit, ktorého cieľom je podporiť cestovný ruch na Slovensku.

Podľa Zákona o podpore cestovného ruchu zamestnávateľ musí od 1.januára 2019 preplatiť zamestnancovi na rekreáciu sumu vo výške 55 percent jeho dovolenkových výdavkov. Podmienkou je, že do služieb cestovného ruchu musia byť zahrnuté minimálne dve prenocované noci na území Slovenska. Príspevok na dovolenku zamestnanec nemusí zdaniť a rovnako z neho neuhrádza ani odvody.

Pre uplatnenie príspevku je potrebné si vždy dopredu overiť či hotel, penzión, alebo iný prevádzkovateľ rekreačného zariadenia akceptuje rekreačný poukaz, ak sa príspevok realizuje takouto formou, respektíve či vám na záver pobytu vystaví faktúru. Okrem zamestnancov firiem zamestnávajúcich viac ako 50 zamestnancov majú nárok na príspevok aj živnostníci. Tí si príspevok môžu dať do nákladov v najbližšom období daňového zúčtovania.

Opýtali sme sa aj ružomberských zamestnávateľov, koľko ich zamestnancov o tento benefit žiadalo.

Petra Dišková, hovorkyňa ÚVN pre náš portál potvrdila, že za obdobie január až apríl 2019 využilo príspevok na rekreáciu 73 zamestnancov. Zvýšený záujem o rekreačné poukazy prejavili zamestnanci v mesiaci marec počas jarných prázdnin.

Žiadny problém sme pri poskytovaní príspevkov na rekreáciu nezaznamenali. V rámci UVN SNP Ružomberok máme vypracovaný interný predpis, ktorý usmerňuje postup a výklad nárokov v súvislosti s poskytovaním uvedeného príspevku,“ zhodnotila Dišková.

Zamestnanec v ÚVN SNP Ružomberok predloží žiadosť o poskytnutie príspevku. Súčasťou tejto žiadosti je doklad preukazujúci oprávnenú výšku výdavkov zamestnanca alebo profesionálneho vojaka spojených s absolvovanou rekreáciou. Ide napríklad o faktúru, doklad zo zľavového portálu alebo z rezervačného portálu, potvrdenie o zaplatení pobytu alebo rekreácie, či potvrdenie o zrealizovaní finančnej transakcie.
Doklad preukazujúci oprávnené výdavky (väčšinou zamestnanci predkladajú faktúru) musí povinne obsahovať údaje: titul, meno a priezvisko profesionálneho vojaka alebo zamestnanca, dátum začiatku a skončenia rekreácie, cenu rekreácie, počet osôb, ktorí sa zúčastnili rekreácie,“ dodala Dišková.

V Mondi SCP využilo príspevok na rekreáciu doposiaľ 60 zamestnancov. Podľa Ivany Keyzlárovej, riaditeľky odboru ľudských zdrojov zamestnanci o tejto možnosti príspevku vedia, príspevok si uplatňujú a o možnostiach a spôsobe uplatnenia boli informovaní aj zo strany zamestnávateľa prostredníctvom interných médií. Nárast žiadostí o preplatenie tohto zamestnávateľského benefitu očakávajú v období letných prázdnin.

Riaditeľka Základnej školy Bystrická cesta Elena Volanská pre Žijem v Ružomberku zhodnotila, že benefit využilo doposiaľ 10 zamestnancov. „Postupujeme podľa smernice, kde sme si stanovili 3 termíny k vyplácaniu príspevku, je to v mesiacoch: jún, september a december.Takto postupujeme na základe usmernenia z Krajského školského úradu,“ vysvetlila E. Volanská. Zamestnanec školy predloží žiadosť o poskytnutie príspevku na rekreáciu, ktorej prílohou je faktúra na meno zamestnanca, spolu s dokladom o zaplatení, na ktorom sú uvedené všetky potrebné údaje k zrealizovaniu finančnej transakcie.

Naďa Motyková z firmy EU Galmm, s.r.o zhodnotila, že veľa skúseností s poskytovaním tohto benefitu nemajú. Príspevok na rekreáciu využili zatiaľ dvaja zamestnanci, no verí, že v letných mesiacoch sa situácia zmení. „Naša spoločnosť nebude poskytovať rekreačné poukazy, s ktorými je väčšia administratívna záťaž a aj nie každý zamestnanec by ich mohol využiť tam, kde by chcel. Zamestnancom budú poskytované príspevky na rekreáciu po predložení dokladov v zmysle zákona,“ povedala N. Motyková a upresnila, že po predložení dokladov najneskôr do 30 dní od skončenia rekreácie , im bude preplatené 55 percent nákladov na rekreáciu v najbližšom výplatnom termíne.

Cieľom poskytovania príspevku na rekreáciu je podpora rozvoja cestovného ruchu na Slovensku, preto o tomto benefite pre zamestnancov pojednáva novela Zákona o cestovnom ruchu. Slováci si v poslednom čase čoraz viac volia dovolenku doma. Motivovať na ďalšie poznávanie a objavovanie krásy našej krajiny, o ktorých mnohokrát ani netušíme, má aj finančný benefit od zamestnávateľov.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia