Projekt Letná škola aj v našom okrese

Projekt Letná škola aj v našom okrese

RedakciaAktuality20.8.2020

Keďže v júni už nešlo o riadne učenie, rozhodli sme sa, že aspoň takým zážitkovým spôsobom utvrdíme vedomosti u detí. Išlo o integrované deti, od 3. po 6. ročník. Takže tam to malo zmysel robiť,“ uvádza riaditeľka školy v tejto mestskej časti Bibiana Kľačková.

Žiaci s individuálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami tento týždeň pracujú pod dohľadom dvoch pedagógov. Podľa slov riaditeľky sa vzdelávajú prostredníctvom zážitkového, hravého a tvorivého učenia, výletov a exkurzií, indoorových i outdoorových aktivít.

Striedanie aktivít

Tieto aktivity sa počas dňa majú zmysluplne striedať prostredníctvom troch blokov.

„Pri riešení úloh sa bude podporovať tímová spolupráca žiakov a sociálne kompetencie, rozvíjať tvorivosť žiakov. Podporí sa fantázia, vyjadrovanie vlastných názorov, i riešenie problematických úloh. Prostredníctvom metód rozvoja čitateľskej gramotnosti (čítanie máp, tabuliek, textov, tabúľ, „pokladoviek“) sa uplatní aj budovanie vzťahu k regiónu a okoliu,“ doplnila Kľačková.

V rámci okresu dve školy

Ministerstvo školstva podporilo 244 projektov letných škôl na celom Slovensku. Cieľom programu bolo vyrovnať rozdiely vo vedomostiach a zručnostiach žiakov, ktoré vznikli, alebo sa prehĺbili v dôsledku prerušeného vyučovania v školách počas koronakrízy. Prostredníctvom letných škôl sa majú deti tiež pripraviť sa na začatie nového školského roka. Na túto aktivitu vyčlenili pre Základnú školu Andreja Hlinku v Černovej 800 eur. V zozname podporených škôl v okrese figuruje ešte Základná škola s materskou školou Lisková, ktorej rezort školstva priklepol 500 eur. Najväčší záujem o letné školy bol v Prešovskom kraji v ktorom podporili 43 škôl. Najmenší záujem evidovalo ministerstvo v Bratislavskom kraji, kde sa letná výučba uskutočňuje v 12 školách.

Titulná foto: ilustračná/redakcia

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia