Prvá skúška dospelosti v Mondi SCP pre 11 študentov z odboru Chemik operátor.

Prvá skúška dospelosti v Mondi SCP pre 11 študentov z odboru Chemik operátor.

RedakciaAktuality25.5.2023

Tento študijný program otvorila Stredná odborná škola polytechnická v Ružomberku v roku 2018. Vzhľadom na intenzívnu dlhoročnú spoluprácu tejto školy s celulózkami a papierňami, Mondi SCP garantovalo, že vstúpi s týmto odborom do Duálneho vzdelávania.

Po štyroch rokoch tento jedinečný odbor úspešne dokončilo11 študentov, ktorí sú zároveň jeho prvými absolventami v histórii. Študenti dostávali už od prvého ročníka štipendium, mali zabezpečené pravidelné lekárske prehliadky, pracovné a ochranné pomôcky, pracovnú obuv a oblečenie a stravu počas praxe v závode.

V prvom a druhom ročníku absolvovali študenti svoju odbornú prax na pôde polytechnickej školy. Pre tento účel im spoločnosť Mondi SCP vybudovala úplne novú chemickú učebňu a chemické laboratórium. Tretí a štvrtý ročník už študenti nastúpili na praktické vyučovanie vo výrobe, kde sa im venovali pridelení inštruktori. Vďaka rotácii si študenti mohli vyskúšať prácu na rôznych organizačných jednotkách a strediskách tak, aby pochopili celý proces výroby celulózy a papiera. Zároveň absolvovali niekoľko prehliadok závodu a tematických prednášok, ktorými si doplnili ich teoretické vedomosti.

Jeden z maturantov, Šimon Javorka, ocenil profesionalitu a ľudský prístup hlavnej inštruktorky pani Jany Júdoveja ostatných inštruktorov a majstrov, ktorí sa mu počas praxe venovali. “Na maturitu som bol vďaka celému kolektívu veľmi dobre pripravený. Neľutujem, že som si vybral toto stredoškolské štúdium. Vždy ma bavila chémia a technologické procesy. Teraz dúfam, že sa dostanem na Chemické inžinierstvo na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, prípadne na inú vysokú školu.“

Študentov duálneho vzdelávania poznačila aj pandémia koronavírusu a praktická výučba bola v najťažších časoch v ohrození. Napriek prekážkam sa všetko zvládlo. „Je mi smutno, že študenti odchádzajú. Za tie dva roky sme si na seba naozaj zvykli, venovali sme sa im a boli to také „prvé lastovičky“ tohto odboru. Teším sa, že všetci zmaturovali,“zhodnotila svoju skúsenosť Silvia Štepová, vedúca Zabezpečovania kvality na papierenskom stroji PS18.

Mondi SCP podporuje odborné vzdelávanie mladých generácií a aj takouto formou si chce vychovať budúcich kolegov a kolegyne. „Všetkým maturantom sme ponúkli možnosť trvalého pracovného pomeru. Väčšina znich všakchce pokračovať v štúdiu na vysokej škole, čo plne podporujeme. Počas ich ďalšieho vzdelávania ich vždy radi privítame na letnej práci študentov, odbornej praxi alebo im v Mondi SCP pomôžeme s písaním ich bakalárskych a diplomových prác,“ povedala Lenka Štúrova z Ľudských zdrojov, ktorá je zodpovedná za duálne vzdelávanie.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia