Prví začali so zberom kuchynského odpadu

Prví začali so zberom kuchynského odpadu

RedakciaAktuality30.6.2021

„V prvej fáze sme si chceli overiť, že aký bude záujem o zber kuchynského odpadu. Prekvapilo nás, že myšlienka jeho separácie našla podporu medzi občanmi. Pozitívne ju prijali a začali triediť kuchynský odpad. Na začiatku projektu sme do každej domácnosti dali vedierko s vekom a plastové vrecúška, ktoré sa rozložia,“ uviedol starosta obce Likavky Marián Javorka. Doplnil, že obyvatelia požadovali viacej zberných nádob. Ich terajší počet nemusí byť konečný. Predpokladá, že postupne ho môžu navýšiť.

Zavedenie zberu kuchynského odpadu stálo obec Likavku 7000 eur. Za ne nakúpili vedierka, plastové vrecúška a 120 l zberné nádoby. Tieto umiestnili v kovových skrinkách, ktoré sú zabezpečené proti vniknutie zvierat, ako aj prevráteniu.

„Prvotné naše skúsenosti zberu kuchynského odpadu ukazujú, že ľudia si už pomaly zvykli na tento systém. Nádoby sú vyprázdňované raz do týždňa pracovníkmi OZO, ktoré ich obsah vozia na ďalšie spracovanie do Ludrovej. Týždenne nás to stojí okolo 250 až 300 eur,“ konštatoval M. Javorka. Predpokladá, že takto vynaložené náklady budú efektívne, lebo ráta so znížením celkového objemu komunálneho odpadu.

V budúcnosti by chceli v obci Likavka vybudovať zberný dvor aj s kompostárňou. To však bude závisieť od toho, že či štát podporí ich projekt. Likavský starosta nevylúčil ani možnosť, že by sa viacero obcí dolného Liptova spojilo a spoločne by vybudovali systém likvidácie kuchynského odpadu. „Na najbližšom zasadaní predstaviteľov samospráv dolného Liptova budeme rokovať aj o spoločnom postupe najefektívnejšieho likvidovania komunálneho odpadu,“ uviedol likavský starosta.

Text a foto: Tibor Šuľa

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia