Pýtame sa: Čo sa vlastne minulý týždeň v meste stalo?

Pýtame sa: Čo sa vlastne minulý týždeň v meste stalo?

RedakciaAktuality1.2.2019

Počas pondelka 21. januára pocítili viacerí obyvatelia Ružomberka štipľavý zápach, na ktorý už roky neboli zvyknutí. Nepríjemnosti spôsobil výpadok systému spaľovania zapáchajúcich látok v kombinácii s inverzným počasím. Spoločnosť Mondi SCP sa už v pondelok (21.1.) ospravedlnila obyvateľom mesta aj okolitých obcí a vysvetlila, čo sa stalo. Okolnosti už preverila aj inšpekcia životného prostredia.

Slovenský hydrometeorologický ústav v ružomberskej doline vydal minulý týždeň upozornenie pred smogovou situáciou. Dôvodom bol vysoký obsah pevných látok v ovzduší. Tie sa držali vo vzduchu práve kvôli bezvetriu a inverzii. V túto najnevhodnejšiu dobu nastal výpadok filtračného systému aj v miestnych papierňach. Vedenie Mondi SCP chybu bez skrývania priznalo. „Došlo k výpadku systému spaľovania zapáchajúcich látok,“ vysvetlil manažér pre komunikáciu Mondi SCP Ľubomír Čech.

Výnimočná situácia

Niektorí obyvatelia sa obávali o svoje zdravie. Tento strach však bol zbytočný. Do ovzdušia totiž neunikli žiadne zdravie ohrozujúce látky. „Na krátky čas, kým boli plyny presmerované do záložného zdroja, prechádzali cez uhlíkové filtre do ovzdušia a spôsobili nepríjemnosti verejnosti. Môžeme však potvrdiť, že z našej výroby neunikli do ovzdušia žiadne nebezpečné látky,“ doplnil Čech. Ten pre Ružomberský hlas aj vysvetlil, aké plyny vlastne do ovzdušia unikli: „Zapáchajúcimi plynmi boli sírne zlúčeniny, ktoré sa uvoľňujú v procese varenia dreva na buničinu. Sírne zlúčeniny, označované súhrnne ako TRS, sú charakteristické tým, že už pri veľmi nízkych koncentráciách sú vnímané ľudským čuchom. A hoci nepoškodzujú ľudské zdravie, sú nepríjemné a obťažujúce. To je tiež dôvod, prečo ich zachytávame a spaľujeme, aby nedochádzalo k ich vypúšťaniu.“

Vedenie podniku pri komunikácii s úradmi tvrdí, že prvotnou príčinou bol technický problém - zanesené potrubie. Keď sa ho snažili vyčistiť, pri záskokoch sa vplyvom zimy začali veci nabaľovať. „Technické problémy boli na systémoch odchádzajúcich plynov. V snahe opraviť, uviesť a sfunkčniť jednu časť, ktorá bola nefunkčná, sa preplo na záložné zdroje, ktoré nejaký čas pracovali. Avšak veci sa skomplikovali z dôvodu nízkych teplôt. Pri opätovnom prehadzovaní dochádzalo k primŕzaniu kondenzátu,“ vysvetlil úradom problém Vladimír Krajči, technický riaditeľ Mondi SCP.

Inverzný stav počasia spôsobil, že obťažujúci zápach zotrval v kotline po dlhý čas. „Únik NCG do atmosféry predstavoval len niekoľko minút, no spôsobilo to niekoľkodňový zápach. Bolo to cítiť práve kvôli tomu, že to vietor nerozfúkal. Išlo naozaj o výnimočnú situáciu,“ doplnil Krajči.

Proces uvoľnenia plynov cez uhlíkové filtre je opatrenie, ktoré sa využíva v podobnej situácii. V roku 2015 sa to stalo celkovo 113-krát. Odvtedy sa však stav výrazne zlepšil a v roku 2018 museli pracovníci Mondi SCP k podobnému kroku pristúpiť iba 8-krát. Aj to potvrdzuje o akú výnimočnú situáciu v pondelok 21. januára išlo.

Obyvatelia ohrození neboli

K prípadu sa vyjadrila aj regionálna hygienička z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Liptovský Mikuláš Gabriela Guráňová. „RÚVZ neboli zo strany lekárov hlásené prípady takého poškodenia zdravia obyvateľov mesta Ružomberok a priľahlých obcí, ktoré by si vyžiadali návštevu lekárov a súvisiace poskytnutie zdravotnej starostlivosti. Poškodenie zdravia obyvateľov ohrozeného územia v zmysle neskorých účinkov znečisťujúcich látok nie je dôvodné predpokladať,“ povedala Guráňová pre mestskú televíziu.

Pripomenutie starých časov

Ružomberčania sa sťažovali aj na sociálnej sieti priamo hlave mesta. „Primátor dal podnet na prešetrenie kompetentným úradom - inšpekcii životného prostredia, okresnému úradu, odboru životného prostredia a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva," povedal ružomberský hovorca Viktor Mydlo. SCP na základe týchto podnetov už malo v stredu (30.1.) kontrolu z inšpekcie.

Kontrolu v podniku vykonal aj Odbor starostlivosti o životné prostredie z Okresného úradu „Boli fyzicky prejdené všetky trasy a zisťovaný stav, či nedochádza k úniku. Neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré by dokazovali pokračovanie spomínanej situácie,“ povedal Vladimír Macko z OÚ. Pod zápach sa podľa zistení OÚ podpísala kombinácia technických problémov a extrémne nepriaznivého počasia. „Keby sa takéto niečo stalo v letných podmienkach, tak je to vyriešené oveľa rýchlejšie ako teraz. Teraz dochádzalo k zamŕzaniu zariadení a trás, čo vyvolalo ďalšie problémy ,“ dodáva Macko

„Už sme začali prehodnocovať súčasný systém, čo môžeme ešte urobiť preto, aby sme aj v mrazoch dokázali fungovať a aby mínusové teploty neboli prekážkou k tomu, aby sa záskokové systémy dali jednoducho obsluhovať,“ doplnil Vladimír Krajči.

Ružomberok bol v minulosti povestný tým, že v 80. rokoch pri vybudovaní závodu papierní, bolo v ovzduší cítiť nepríjemný zápach. „V tom čase neboli úplne doriešené veci súvisiace s emitovaním látok z nádrží. Došlo však k výrazným zmenám. So zvyšovaním výroby a zvyšovaním efektivity šla ruka v ruke výrazná investícia do systému zberu a likvidácie NCG plynov a postupne sme všetko vylepšovali. V súčasnosti náš systém patrí k jednému z najmodernejších,“ uzavrel Krajči.

Pamätníci si určite spomenú na zápach, ktorý sa mestom šíril pravidelne a nie iba pri výnimočne nepriaznivej situácii, ako sa to stalo pred pár dňami. „Kto má viac ako 20 rokov, tak ten si pamätá ako Ružomberok zapáchal v minulosti. Takýto smrad sme tu mali každý deň a nie raz do roka. Aj preto je scestné tvrdiť, že sa nič nezmenilo. Ružomberok konečne nesmrdí a na to si ľudia zvykli. Takže teraz, keď sa pripomenuli staré časy ich to zaskočilo,“ hovorí Jozef z Ružomberka, ktorý pracuje v blízkosti papierní.

Ján Sokolský v Ružomberskom hlase dodáva: „V ostatných rokoch som sa pri rôznych cestách do zahraničia dostal nevdojak aj do blízkosti papierenských kombinátov v takých „zelených“ krajinách ako je Rakúsko, Fínsko či Švédsko. A verte či nie, zápach z týchto fabrík bol rovnaký (ak nie intenzívnejší) ako v našom Ružomberku. Aj tam totiž niektoré papierne stoja na okraji miest. Čo som chcel týmito riadkami povedať? Všetko je relatívne. V Ružomberku nežijeme na inej planéte, a to nikoho neobhajujem. Ale zápachu sa v našom okresnom meste asi nikdy úplne nezbavíme, lebo sa to zrejme pri súčasných tech- nológiách nedá. Ak sa to náhodou raz podarí, bude to naozaj veľký deň. Ružomberčania sa tak zbavia biľagu, ktorý v sebe od detstva nosia.“

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia