Radostné chvíle v evanjelickom kostole  - inštalovali nových duchovných

Radostné chvíle v evanjelickom kostole - inštalovali nových duchovných

RedakciaAktuality15.5.2023

Piata nedeľa po Veľkej Noci nás pozýva a povzbudzuje k modlitbám. Dnes obzvlášť k modlitbám za naše mamy a tiež za služobníkov v Božej cirkvi. Pán Ježiš nás aj dnes oslovuje slovami: Žatvy je síce mnoho, ale pracovníkov málo, preto proste Pána žatvy, aby vyslal pracovníkov na svoju žatvu. S týmito slovami chceme začať tieto služby Božie ako i s prianím, aby Duch Boží v nás zapálil živú vieru a otváral naše srdcia pre Božie oslovenie.“ Aj tieto vety zazneli včera v ružomberskom evanjelickom chráme v otváracom príhovore dlhoročného zborového dozorcu evanjelickej cirkvi v dolnom Liptove Ladislava Zvaru v úvode služieb Božích, pri príležitosti slávnostnej inštalácie do úradumanželov Daniela a Tatiany Beňuchovcov.

Tento manželský pár, už skôr oficiálne v Ružomberku prevzal pomyslený štafetový kolík po manželoch Dávidovi a Ilone Bázlikovcoch. Daniel Beňuch bol 18. decembra 2022 zvolený zborovým farárom a k menovaniu jeho manželky Tatiany za námestnú farárku došlo 1. februára 2023. Včera, keď sme si pripomenuli aj Deň matiek, celý ružomberský evanjelický zbor prežíval radostné chvíle. Samozrejme, v chráme bola iná atmosféra, ako bežný deň, či hociktorú nedeľu v roku. Nechýbali stisky rúk, viaceré príhovory a želania. Potvrdenie a slávnostné uvedenie do služby pre tamojší cirkevný zbor sa konalo za prítomnosti veriacich z Ružomberka, no i zo Sučian, kde Beňuchovci predtým pôsobili.

Na významnej ekumenickej udalosti boli prítomní aj početní hostia - primátor mesta Ľubomír Kubáň, prednosta Okresného úradu Emil Maretta, starostovia viacerých obcí dolného Liptova, dekan ružomberskej katolíckej farnosti Dušan Pardel, kazateľ cirkevného zboru Bratskej jednoty baptistov v Ružomberku Dalibor Smolník i kazatelia zo susedných farností. Na veľkom dni Tatiany a Daniela Beňuchovcov sa zúčastnili tiež ich rodiny.

Oficiálne akt inštalácie bol v réžii konseniorky Liptovsko-oravského seniorátu Kataríny Hudákovej, ktorá po slávnostnej kázni Danielovi Beňuchovi odovzdala chrámový kľúč, ako symbol práva otvárať a zatvárať dvere chrámu, prijímať ľudí, takisto o nich sa starať, Bibliu, sviatostné bohoslužobné nádoby, ďalej príslušnú chrámovú agendu a kamžu, teda biely odev, ktorý je symbolom čistoty veriaceho človeka.

Manželia Beňuchovci si pre svoju službu v cirkevnom zbore Ružomberok zvolili veľmi výstižné motto z jedného žalmu: Ty mi dávaš poznať cestu života, pred Tvojou tvárou je sýtosť radosti.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia