Rastieme v radosti

Rastieme v radosti

RedakciaAktuality30.8.2023

Celoslovenské stretnutie členov hnutia kresťanských spoločenstiev eRko uskutočnilo sa v dňoch 25. až 27. augusta v Ružomberku.

Súčasťou duchovného programu stretnutia erkárov boli sväté omše vo farskom kostole sv. Ondreja, adorácia v kostole Povýšenia svätého Kríža. Tam sa uskutočnila na záver stretnutia gréckokatolícka liturgia. V sobotu večer sa mladí veriaci zúčastnili svätej omše v ružomberskom farskom kostole, ktorú celebroval spišský diecézny biskup Ján Kuboš, ktorý poďakoval animátorom za ich aktivity pre deti.

Načerpať novú inšpiráciu pre činnosť v eRku mohli účastníci počas tvorivých dielní. Im patril druhý deň podujatia. Workshopy sa uskutočnili v Gymnáziu sv. Andreja.

„Mne sa najviacej páčili tvorivé dielne a besedy s ľuďmi, ktorí boli v minulsoti erkármi a teraz už pripravujú vlastné animačné programy, pre deti,“ uviedla Miriama. Ďalším účastníkom bol aj Dávid, ktorý v tomto roku absolvoval animátorský kurz. Svoje vedomosti chce využiť pri príprave stretnutí s deťmi vo svojej likavksej farnosti.

eRko je zamerané na mladých a deti.

Hnutie eRko pôsobí na území celého Slovenska. Jeho poslaním je vytvárať stretká pre deti, aby rástli spolu v radosti. Preto podporujeme vznik a rozvoj detských spoločenstiev. Program eRka zabezpečujú vyškolení dobrovoľníci. eRko bolo zaregistrované ako občianske združenie v roku 1990.

Cieľom eRka je pomáhať pri výchove a neformálnom vzdelávaní detí a mladých ľudí na zrelé kresťanské osobnosti podieľajúce sa na rozvoji spoločnosti v ktorej žijú. Preto podporujeme vznik a rozvoj detských spoločenstiev. eRko je detská organizácia, ktorá aktívne pôsobí na Slovensku viac ako tridsať rokov, združuje približne 6 000 členov vo viac ako 50 okresoch. Našim poslaním je, aby deti rástli spolu v radosti. Aby sa učili vytvárať spoločenstvo a zodpovedné vzťahy a aby spolu pretvárali svet.

Poslanie eRka uskutočňujú mladí vedúci a mládežnícki vedúci cez výchovný program a osobný príklad. Pravidelne sa s deťmi stretávajú v malých spoločenstvách v období školského roka, zapájajú ich do aktivít programu eRka a v lete pre nich organizujú letné tábory s výchovným posolstvom. Stretávanie v skupinke má neformálny charakter s rešpektujúcim a partnerským prístupom k deťom. Okrem toho eRko organizuje otvorené celoslovenské projekty aj pre nečlenov. Pomáhať pri výchove a neformálnom vzdelávaní detí a mladých ľudí na zrelé kresťanské osobnosti podieľajúce sa na rozvoji spoločnosti, v ktorej žijú. Poslanie eRka sa uskutočňuje cez osobný príklad mladých dobrovoľníkov, ktorí prežívajú spolu s deťmi život v spoločenstve. Východiskovými hodnotami sú: živá viera, radostná služba, otvorené spoločenstvo, úcta k životu, zodpovednosť a dôvera.

Fotogaléria

Text a foto: Tibor Šuľa

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia