REGIOCHEM už pozná svojich víťazov

REGIOCHEM už pozná svojich víťazov

RedakciaAktuality16.11.2020

Tretie kolo sa konalo netradične online formou a víťazmi sa stali členovia tímu Chemical arrow zo Základnej školy s materskou školou Liptovská Teplá. Na druhom a treťom mieste sa umiestnili tímy Interchem a Butterflies zo Základnej školy Zarevúca.

Úvodné stretnutie január 2020

Súťaž zorganizovala spoločnosť Mondi SCP na podporu nie veľmi populárneho predmetu chémia, ktorého výučba začína na druhom stupni základných škôl. V rámci dlhoročnej spolupráce Mondi SCP a Strednej odbornej školy polytechnickej v Ružomberku sa škole podarilo otvoriť nový študijný odbor chemik operátor. Tento školský rok zasadli do školských lavíc už v poradí druhí prváci. „Rozmýšľali sme nad tým, ako tento nový odbor v regióne spropagovať a chceli sme tiež žiakom ukázať, že chémia vie byť aj zábavná a pútavá,“ vysvetľuje Lenka Štúrová, koordinátorka súťaže v Mondi SCP.

Tento rok sa do súťaže prihlásilo celkovo 31 tímov z 15 základných škôl, čo je o 6 tímov viac ako minulý rok. Zapojiť sa mohli štvorčlenné tímy žiakov, ktoré sa počas troch súťažných kôl popasovali s rôznymi úlohami na tému Kyslík. Silnou podporou Mondi SCP bola ako odborný garant, podobne ako počas prvého ročníka, Helena Drobúlová, ktorá je učiteľkou chémie na Gymnáziu sv. Andreja v Ružomberku.

Do posledného kola postúpilo už len 5 najlepších tímov.

„Minulý rok sme urobili finálové kolo v našich priestoroch, tento rok sme kvôli minimalizácii kontaktov v dôsledku pandémie koronavírusu zvolili online verziu. Nakoľko žiaci sú na dištančnú formu vzdelávania zvyknutí, posledné kolo prebehlo hladko,“ opisuje záver súťaže Lenka Štúrová.

„Súťaž mala v našej škole veľký úspech, je úplne iná ako ostatné, a to v tom najlepšom slova zmysle, pretože rozvíja žiakov nielen po vedomostnej stránke, ale žiaci rozvíjajú aj svoju kreativitu, tímového ducha a sociálne zručnosti. Spoznávajú chémiu aj z inej, tej zábavnejšej stránky,“ hodnotí Soňa Kenderová, učiteľka chémie zo Základnej školy Zarevúca.

Žiaci súťažili vo finále o hodnotné ceny. Každý člen víťazného tímu získal notebook a pre spolužiakov zo svojej triedy vyhrali aj spoločný výlet do vedeckého centra Vida v Brne v hodnote 1 000 EUR. Za druhé miesto získali žiaci športové hodinky, za tretie instantný fotoaparát a tímy, ktoré sa umiestnili na štvrtom a piatom mieste sa mohli tešiť z bezdrôtových slúchadiel.

„Ďakujeme všetkým, ktorí sa na realizácii súťaže podieľali. Aktívny záujem žiakov a ich učiteľov o súťaž nás veľmi potešil a ak to situácia dovolí, radi by sme zorganizovali aj ďalší ročník,“ doplnila Lenka Štúrová.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia