Reklamného smogu má byť menej

Reklamného smogu má byť menej

RedakciaAktuality8.6.2020

Nepovolenou reklamou, možnosťami jej odstránenia a sankcionovaním subjektov sa zaoberali poslanci počas uplynulého mestského zastupiteľstva. Problematiku reklamného smogu predložil poslanec Ján Kuráň. Ako uviedol, ide mu o aktualizáciu už existujúceho všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktoré upravuje umiestnenie reklamných stavieb na území mesta.

„Chcel by som doplniť nepovolenie lepenia plagátov inde ako na plochy mesta, ktoré sú na to vyhradené. Nariadenie by bolo vhodné doplniť o klauzulu, že plagáty vylepené v rozpore s nariadením budú odstránené do piatich dní zmluvným parterom mesta zodpovedným za čistotu verejných priestranstiev. Náklady na odstránenie budú dodatočne vymáhané od propagovaného subjektu na plagáte,“ povedal Kuráň.

Do konca októbra by preto malo byť nariadenie aktualizované tak, aby došlo k zníženiu reklamného smogu.

Poslanec Juraj Burgan položil otázku, ako môže mesto rozhodovať o tom, či sa musí alebo nemusí odstrániť reklama, ktorá už nespĺňa parametre. Informoval sa, akým spôsobom a či vôbec mesto môže odstrániť reklamu na miestach, ktoré nie sú mestské.

Veľa smogu na pozemkoch, ktoré nepatria mestu

Viceprimátor Ján Bednárik vysvetlil, že veľa smogu je umiestneného na pozemkoch, ktoré nepatria mestu. Mesto zároveň požiada subjekty umiestnené na mestských pozemkoch o odstránenie reklamy. Keďže spoločnosti musia mať povolenie od mesta, budú za porušenie penalizované.

Ako doplnil poslanec Patrik Habo, radnica má od roku 2016 uzatvorenú zmluvu so spoločnosťou ARDsystém, ktorá má v prenájme všetky stĺpy verejného osvetlenia a vybudovala informačný systém. „V rámci svojho plnenia majú zabezpečiť analýzu reklamného smogu pre celý Ružomberok, vrátane mestských častí,“ dodal. Navrhol uznesenie, v ktorom žiada primátora, aby mesto trvalo na naplnení zmluvy so spoločnosťou, ktorá má zabezpečiť analýzu reklamného smogu.

Legálna reklama bude v meste aj naďalej

„Mesto má obmedzené možnosti ako riešiť reklamný smog, ak vznikla reklama legálne. To sa týka predovšetkým billboardov. Ak má stavebné povolenie, bolo to postavené v zmysle územného plánu, mesto nemá možnosť zmeniť územný plán. Opatrenie mesta v územnom pláne sa môže týkať budúcich žiadostí o umiestnenie reklamnej plochy. Mesto nemôže vstupovať na súkromné pozemky, môže sankcionovať v zmysle VZN a môže odstrániť tie reklamy, ktoré sú na jeho majetku, resp. prístupné z verejných priestranstiev,“ povedal externý právnik mesta Martin Alušic.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia