Reklamný smog budú riešiť v budúcom roku

Reklamný smog budú riešiť v budúcom roku

RedakciaAktuality23.11.2020

Radnica má od roku 2016 uzatvorenú zmluvu so spoločnosťou ARDsystém, ktorá má v prenájme všetky stĺpy verejného osvetlenia a vybudovala informačný systém. „V rámci svojho plnenia majú zabezpečiť analýzu reklamného smogu pre celý Ružomberok, vrátane mestských častí,“ povedal ešte počas májového mestského zastupiteľstva poslanec Patrik Habo. Ešte vtedy sa poslanci zhodli na potrebe analýzy reklamného smogu a umiestnenia reklamných stavieb na území mesta. Tejto problematike sme sa venovali TU.

Zmapovanie reklamných plôch v meste

Na základe zmluvy mal poskytovateľ zmapovať Ružomberok a detailne identifikovať reklamné zariadenia na území mesta. Cieľom opatrenia bolo znížiť reklamný smog v meste. Ako uviedol hlavný kontrolór mesta, Dušan Mataj, poskytovateľ vytvorí prehľadnú a ucelenú databázu, ktorú odovzdá záujemcovi. „Tá umožní rýchle a prehľadné porovnanie s databázou vydaných povolení a tiež zobrazenie jednotlivých reklamných zariadení ako aj samostatný passport. Zo strany poskytovateľa bola zmluva naplnená. Mesto Ružomberok v súčasnosti aktualizuje databázu o vydané stavebné povolenia,“ konštatoval v správe o plnení zročných uznesení.

Ani po štyroch rokoch nie je databáza aktualizovaná

Poslanec Ján Kuráň sa zaujímal, dokedy bude táto databáza zo strany mesta aktualizovaná.

Prešli už štyri roky od podpisu zmluvy, čo je neskutočne dlhá doba na to, aby databáza bola aktualizovaná,“ doplnil.

Podľa Patrika Haba sa spoločnosť ARDsystém zaviazala k tomu, že vyrieši reklamný smog. Ako uviedol, samospráva by mala vedieť identifikovať všetky reklamné zariadenia, ktoré sú načierno, ktoré sú oficiálne, alebo sa nachádzajú po rôznych zábradliach.

Zmluvu mesto preverí

„Od roku 2006 odkedy je platná zmluva, to nevykonali. Náplňou zmluvy mala byť aj aktuálna aplikácia, doplnenie QR kódov a aktuálne plnenie infokioskov, ktoré má byť prepojené na našu stránku. Niektoré činnosti fungujú, najmä kvôli práci informačného centra. Aplikácia však nikdy nebola spustená a QR kódy nevykazujú žiadnu činnosť,“ konštatoval Habo.

Zmluvu považuje za nezrealizovanú a nevykonanú zo strany dodávateľa.

Poslanci na návrh Karola Javorku zaradili kontrolu plnenia zmluvy medzi spoločnosťou ARDsystém Žilina a mestom Ružomberok do plánu kontrol hlavného kontrolóra mesta Ružomberok na prvý polrok 2021. Na podnet Jána Kuráňa prijali uznesenie, v ktorom žiadajú primátora o predloženie aktualizovanej databázy reklamných zariadení do konca júna.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia