Riaditeľ Mestských lesov: Pozorujeme tu asi 25 medveďov, je to vysoké číslo

Riaditeľ Mestských lesov: Pozorujeme tu asi 25 medveďov, je to vysoké číslo

RedakciaAktuality18.3.2019

Príroda sa začína preobliekať do jarného šatstva, dni sa začali predlžovať. Slniečko zobúdza zimných spáčov, medzi nich patria aj medvede. Čas prebúdzania medveďov je, samozrejme, závislý vo veľkej miere od prírodných podmienok, zvyčajne zimný spánok trvá od konca novembra do polovice marca. Na túto tému sme sa rozprávali s Milanom Šlávkom, riaditeľom Mestských lesov Ružomberok

Je už čas prebúdzania medveďov?

Čas prebúdzania medveďov je, samozrejme, závislý vo veľkej miere od prírodných podmienok, zvyčajne zimný spánok trvá od konca novembra do polovice marca. V tomto roku to niekde vo vyšších polohách, vzhľadom na veľké množstvo snehu, môže byť aj o pár dní neskôr. Medveď si hneď začne zháňať potravu. Za normálnych okolností až 80 % jeho potravy tvorí rastlinná zložka, v prvých jarných týždňoch však tento podiel nie je až tak výrazný, keďže v lese po zimných mesiacoch medvede nachádzajú aj množstvo uhynutej zveri, na ktorej sa radi pohostia. Spomínanú rastlinnú zložku na jar tvorí mladá tráva, bylinky, šípky a trnky, ktoré ostali z jesene, výhonky mladých stromov, kôra a lyko.

Máte pocit, že sa medvede zobúdzajú oveľa skôr v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi?

Myslím, že tento rok sa ničím nelíši od predošlých, postupne už zaznamenávame prvé stopy po pohybe medveďov, ktoré vyšli zo svojich zimných brlohov a úkrytov. V brlohoch ostávajú už len samice, ktoré v priebehu zimy vrhli mláďatá, spolu ich opustia až niekedy v máji.

Mohli by ste popísať zimný spánok medveďa?

Zimný spánok medveďa je veľmi zaujímavým a pre biológov ešte stále nie celkom prebádaným javom. Ide o tzv. nepravý zimný spánok. Medveď pri ňom vlastne vypne všetko nepotrebné, výrazne sa spomaľuje jeho metabolizmus a všetky výmenné procesy, nevylučuje trus ani moč. Jeho telesná teplota sa však znižuje len minimálne (cca o 3 - 4 C), tep sa zníži na štvrtinu pôvodnej hodnoty. Pri tomto spánku spotrebováva nahromadené tukové zásoby. Vzhľadom na to, že počas tohto spánku vníma zvuky, môže sa na zvýšený hluk aj prebudiť, taktiež ho z brlohu môže predčasne vyhnať aj odmäk, pri ktorom mu do neho zateká voda z roztopeného snehu. Takže sa v pokoji môže stať aj to, že medveďa stretneme v lese uprostred zimy.

Je výskyt medveďov v našom okrese rozšírený?

Ťažko mi je posúdiť početnosť medveďov za celý okres, na území obhospodarovanom Mestskými lesmi s. r. o. (cca 6900ha) pozorujeme pohyb cca 25 medveďov. Je to vysoké číslo, najväčším problémom je to, že staršie medvede vytláčajú zo svojich horských teritórií tie mladšie, prípadne medvedice s mláďatami do nižších polôh, kde si zaobstarávajú potravu často spôsobom poškodzujúcim majetok človeka. Mladé medvede si na tento spôsob obživy zvyknú a ostávajú v blízkosti ľudských obydlí. Keď hovoríme o znižovaní stavov medvedej populácie, práve do tejto jej časti by mal zásah smerovať.


Na čo by si mali dávať pozor turisti v lese v tomto období?

Práve preto, že vo vyšších polohách je ešte sneh, veľká časť medveďov sa môže presunúť do nižších lokalít, kde môže často dôjsť k stretu s človekom. Tak ako vždy môžem poradiť len to, že najlepšie je sa stretu s medveďom preventívne vyhnúť. Pri prechádzke po lese treba robiť mierny hluk (rozhovor, pískanie, údery palicou po stromoch atď...). Medveď má dobrý sluch, pohyb človeka zaznamená a stretu sa aj on bude snažiť vyhnúť.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia