Riaditeľ Technických služieb: Neporiadok v meste je výsledok nás všetkých

Riaditeľ Technických služieb: Neporiadok v meste je výsledok nás všetkých

RedakciaAktuality2.5.2019

„Čo sa týka čistoty mesta je to dosť subjektívny názor. Ľudia čo navštívia Ružomberok tvrdia, že je to jedno z najčistejších miest v rámci Slovenska,“ povedal v úvode stretnutia výkonný riaditeľ Technických služieb Ružomberok Slavomír Klačko.

Podľa neho je štandard nášho mesta veľmi vysoko nadstavený, čo sa týka odpadového hospodárstva aj rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov. „Na Slovensku je málo miest, ktoré takto hospodária s prostriedkami odpadového hospodárstva,“ konštatoval počas rozhovoru riaditeľ.

Zberný dvor a veľkokapacitné kontajnery

Klačko v rozhovore pripomína Zákon o odpadoch, ktorý hovorí o tom, že samospráva má zabezpečiť minimálne dvakrát do roka veľkokapacitné kontajnery. Mesto Ružomberok prevádzkuje zberný dvor, ktorý sa nachádza v areáli Technických služieb Ružomberok a.s. na Pivovarskej ulici. Občania s trvalým pobytom v meste Ružomberok sem môžu bezplatne ukladať vlastný vyseparovaný odpad. „Ružomberčania sú zvyknutí a očakávajú pristavovanie veľkokapacitných kontajnerov. No chcel by som, aby si skôr zvykali na to, že majú k dispozícii zberný dvor,“ vyjadril svoj postoj riaditeľ, ktorý zastáva názor, že je to pre nás všetkých ekonomickejšie.

Rozpis pristavenia veľkokapacitných kontajnerov nájdete na stránke mesta. Nezabúdajte však na zberný dvor.

Podľa Klačka sú ľudia ochotní priniesť odpad na prívesných vozíkoch ku veľkokapacitným kontajnerom, prečo ho však rovno neprivezú na zberný dvor je otázne.

Využitie zberného dvora

Ružomberčania si podľa slov výkonného riaditeľa však na zberný dvor pomaly zvykli. Predminulý rok ho „navštívilo“ cez 10tisíc návštevníkov. Štatistiky hovoria, že počet stúpa.

Analýza množstva odpadov, zberný dvor odpadov Ružomberok, Zdroj: Technické služby

Ako je to s poriadkom v meste

Keby sme boli všetci poriadni a dodržiavali pravidlá, tak Technické služby Ružomberok na pár vecí nemajú čo robiť,“ povedal riaditeľ na margo neporiadku a pripomenul, že špina je výsledkom nás ľudí. Nie je to problém technických služieb. Ľudia predsa vedia, že musia dodržiavať pravidlá cestnej premávky. Dodržiavajú predpísanú rýchlosť tam kde majú, ale samozrejmosť, že odpad máme hodiť do smetného koša je už pre nich oveľa ťažšia.

Výkonný riaditeľ priznal, že sa chceme v rámci odpadového hospodárstva podobať Západnej Európe. „Je naivné si však myslieť, že Západ sa tam dostal bez represií,“ konštatoval a dodal, že je potrebné rešpektovať pravidlá dané Zákonom.

Myslí si, že keďže nedodržiavame základné princípy je potrebná globálna represia zo strany štátu.

Výkonný riaditeľ Technických služieb Ružomberok Slavomír Klačko

Podľa riaditeľa za služby odpadového hospodárstva platíme v porovnaní s Európskou úniou málo. Priemerný Nemec zaplatí za odpad ročne priemerne 120 EUR. Naše mesto je v rámci Slovenska zlatý stred. „Skládky musíme mať podľa Európskej únie, náklady či legislatívu máme takú istú len nám nepasuje ekonomika. Cesta je buď sa naučiť poriadku, alebo si priplatiť za upratovanie,“ vyjadril názor riaditeľ a priznal, že je to celoslovenský problém. Mrzí ho však, že veľa ľudí má na technické služby skreslený pohľad.

V rámci čistoty mesta je spracovaný harmonogram čistenia miestnych komunikácií. Mesto zadefinuje koľkokrát sa má pozametať, poupratovať a technické služby to následne zrealizujú. „Každá naša činnosť je totiž naviazaná na rozpočet a podľa neho sme limitovaní aj my ,“ dodal v závere stretnutia Slavomír Klačko.

Je pravda, že naše mesto vyzerá tak, ako sa my občania ku nemu správame a učíme naše deti. Ak si vieme urobiť poriadok v obývačke, snáď nikto z nás nevidí dôvody, prečo sa inak správať v uliciach mesta.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia