Riešením ovzdušia v meste sú alternatívne palivá

Riešením ovzdušia v meste sú alternatívne palivá

RedakciaAktuality31.1.2020

K riešeniu smogovej situácie v Ružomberku by mohla prispieť kotlová dotácia, ktorú spustí ministerstvo životného prostredia. Podľa meteorológov, sú za príčinami smogovej situácie vysoké emisie PM10. Ako uvádza Stratégia pre redukciu PM10 za lokálne zdroje znečistenia ovzdušia časticami PM10 sa považuje doprava, lokálne vykurovacie systémy spaľujúce tuhé palivo a neraz i rôzny domový odpad a iné.

Doprava znečisťuje ovzdušie v Ružomberku.

Kvalita ovzdušia sa počas dňa mení

Slovenský hydrometrologický ústav vydal začiatkom roka výstrahu pred smogovou situáciou v Ružomberku. Vedúci odboru monitorovania kvality ovzdušia SHMÚ Martin Kremler potvrdil, že výstraha pred závažnou smogovou situáciou sa vyhlasuje, ak kĺzavý 12-hodinový priemer koncentrácií PM10 prekročí výstražný prah (150 mikrogramov na meter kubický) a nepredpokladáme zlepšenie rozptylových podmienok v priebehu 24 hodín. „Aj keď je aktuálne v Ružomberku vyhlásená výstraha, neznamená to, že kvalita ovzdušia sa počas dňa nemôže zlepšiť. Môžeme ju stiahnuť až vtedy, keď koncentrácie klesnú pod 150 mikrogramov, táto situácia trvá 24 hodín a nepredpokladáme opätovné zhoršenie,“ zhodnotil k situácii v Ružomberku Kremler. V decembri 2017 došlo zmenou zákona k sprísneniu vyhlasovania smogových situácií, a teda teraz upozornenia a výstrahy sa vyhlasujú častejšie. Informovanosť obyvateľov je tým pádom vyššia.

Počas smogovej situácie sme nezaznamenali spätnú väzbu od lekárov v súvislosti so zhoršeným dýchaním a ambulancie neevidovali zvýšený stav pacientov. Robili sme aj rôzne štatistické vyhodnotenia chorobnosti a úmrtnosti v porovnaní s Liptovským Mikulášom. To nevyšlo ako štatisticky významné,“ uviedla Gabriela Guráňová, regionálna hygienička z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši. Mnohokrát sa však objavujú informácie, ktoré sa neopierajú o relevantné dáta. „Nehodnoverné informácie veľmi vplývajú na povedomie obyvateľov. Častokrát sú to veľmi tendenčné a zavádzajúce informácie,“ doplnila Guráňová.

Zviazané ruky

Mesto má dosť zviazané ruky, pretože nemôžeme jeden deň povedať prestaňte kúriť, nemôžeme mesto odstaviť od dopravy a takisto nemôžeme odstaviť ani priemysel. To, čo robíme, sú preto len čiastkové veci, ktoré môžu pomôcť. Radikálna zmena nie je možná,“ uviedol hovorca primátora Viktor Mydlo.

Na zhoršenú situáciu s kvalitou ovzdušia upozornila aj regionálna hygienička. Podľa nej je napríklad aj nad Závažnou Porubou viditeľný dym z domácich kúrení. „Ružomberok je monitorovaný na kvalitu ovzdušia, ale je otázne, aký by bol stav, keby niekto prišiel do Závažnej Poruby monitorovať, pretože tá nie je plynofikovaná,“ reagovala Guráňová a podotkla, že situáciu v Ružomberku zhoršuje aj nešťastný dopravný uzol a vykurovanie. „Ideálne by bolo, keby ľudia kúrili plynom,“ priblížila jedno z možných riešení. Podľa zistení rezortu životného prostredia je na Slovensku asi 120 000 domácností, ktoré vykurujú zariadeniami staršími ako 30 rokov.

Výmena kotlov je otázkou zdravia

Ružomberčania môžu získať dotáciu na kotle.

„V doline okolo Ružomberka ľudia stále preferujú kotle na tuhé palivo,“ povedal výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského a naftového zväzu Richard Kvasňovský. Podotkol, že výmena kotlov na zemný plyn je pre Ružomberčanov otázkou zdravia tým, že produkujú výrazne menšie množstvo emisií, dopomáhajú k tomu, aby bolo ovzdušie čistejšie a predchádzalo sa zbytočným zdravotným komplikáciám. „Ak sa vyrieši problém vykurovania a dopravy v Ružomberku, zlepší sa situácia pre častice PM10 a v meste nebudú smogové situácie,“ potvrdila Guráňová.

Čerpanie dotácií už čoskoro

Národný program znižovania emisií, ktorý má zlepšiť kvalitu ovzdušia na Slovensku, je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Už čoskoro teda budú môcť obyvatelia regiónu čerpať dotácie z ministerstva, ktoré by mala na jednu domácnosť dosiahnuť maximálne 3000 eur. Ako uviedol hovorca primátora Viktor Mydlo, ľudia sa v súčasti ešte nemôžu do programu zapojiť, mesto ich o tejto možnosti bude informovať. Z dielne ministerstva hospodárstva súčasne na Slovensku beží aj program Zelená domácnostiam. Ten poskytuje dotáciu na nákup a inštaláciu moderných kotlov spaľujúcich biomasu, tepelných čerpadiel a slnečných kolektorov. Spotrebitelia v tomto prípade už nežiadajú dotáciu prostredníctvom mesta, ale Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. „Je to určené pre malé a obnoviteľné zdroje. Primárne ide o zníženie spotreby alebo zavedenie obnoviteľných zdrojov tak, aby sme nemuseli používať fosílne palivá,“ uviedol Stanislav Jurkovič, manažér komunikácie Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Prvé kolo bude v tomto roku vyhlásené pre tepelné čerpadlá, a to 18. februára 2020.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia