Rodáci spomínali na A. Hlinku

Rodáci spomínali na A. Hlinku

RedakciaAktuality28.9.2021

Jej súčasťou bola aj slávnostná svätá omša v tamojšom kostole, ktoré výstavbu inicioval ich rodák A. Hlinka. Černovčania si pripomenuli život významnej osobnosti slovenského národa A. Hlinku pri jeho múzeu. Pietnu spomienku umocnili svojim umením členovia černovského chrámového spevokolu.

A. Hlinka, obetavý a verný Kristov kňaz, nekonformný politik a človek čistého srdca, patrí k najvýznamnejším osobnostiam národného a kresťanského života nášho národa. Národná rada Slovenskej republiky dňa 26. októbra 2007 prijala Zákon o zásluhách A. Hlinku o štátotvorný slovenský národ a o Slovenskú republiku (Zákon č. 531/2007 Z. z.).
Na ocenenie mimoriadnych zásluh A. Hlinku bola v budove Národnej rady Slovenskej republiky nainštalovaná busta A. Hlinku a pamätná tabuľa, na ktorej je uvedený text: "Andrej Hlinka sa zaslúžil o slovenský národ a Slovenskú republiku".
„Život A. Hlinku je životom národného bohatiera, ktorý stál a stojí v hrdom boji rovnako za svoj slovensko-národný a kresťanský ideál. Vernosť tomuto ideálu spečatil svojou osobnou nezištnosťou a utrpením,“ takýmito slovami prejavil úctu a uznanie svojmu katolíckemu súpútnikovi Martin Rázus, evanjelický kňaz a vzácna osobnosť slovenského národného a kultúrneho života.

Text a foto: Tibor Šuľa

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia