Rodáci spomínali na svojho Andreja Hlinku

Rodáci spomínali na svojho Andreja Hlinku

RedakciaAktuality28.9.2018

Nielen Černovčania ho poznajú ako zanieteného národovca, katolíckeho kňaza, publicistu a prekladateľa. Svojou činnosťou sa zaslúžil aj o to, že slovenský národ sa vymanil spod jarma maďarskej nadvlády.

Po večernej svätej omši, ktorú celebroval správca farnosti Richard Jurik, sa sprievod veriacich spolu s kňazom presunul k rodnému domu A. Hlinku, kde je inštalované múzeum. Vypovedá nielen o osobe A. Hlinku, ale aj o histórii Černovej. Približne sto veriacich si uctilo pamiatku svojho A. Hlinku. K slávnostnej atmosfére prispelo aj umelecké slovo v podaní Petra Babalu z Černovej, ktoré predniesol pri pamätnej tabuli rodného domu A. Hlinku. Podľa jeho slov odkaz A. Hlinku je medzi jeho rodákmi stále živý a odovzdávajú si ho z pokolenia na pokolenie.

Tento rok sme si pripomenuli aj 80. výročie úmrtia A. Hlinku (zomrel 16. augusta 1938 v Ružomberku) a to dvojdňovým celonárodným spomienkovým podujatím, ktoré sa uskutočnilo v Bratislave a v Ružomberku.

A. Hlinka nepochybne patril i patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti slovenských dejín.Celý jeho život a práca boli poznamenané vlastenectvom, patriotizmom, kresťanským presvedčením a snahou o zmiernenie sociálnych rozdielov v spoločnosti. Vychádzal z existencie svojbytného slovenského národa, ktorý sa vytvoril a zachoval vďaka kresťanským tradíciám.

Celoživotná púť A. Hlinku bola sprevádzaná aj útrapami. K nim patrilo taktiež väzenie za jeho názory a činnosť proti vtedajšej vládnej moci v Uhorsku. V tejto súvislosti je nutné spomenúť aj okolnosti spojené s výstavbou a vysvätením kostola v Černovej. Jeho rodáci chceli, aby chrám posvätil kňaz A. Hlinka. Vrchnosť s tým nesúhlasila a poslala tam svojho vyslanca, ktorý mal posvätiť kostol. Černovčania ho nevpustili do dediny a zahatali mu cesty. Žandári im chceli prekliesniť cestu a začali strieľať do davu. O tejto tragédii sa dozvedel celý svet.

Spomienkové podujatie pri príležitosti narodenia A. Hlinku pripravili farnosť a občiansky výbor ružomberskej mestskej časti Černová.

(Tibor Šuľa, foto: Tibor Šuľa)

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia