Rumunky podvodne vyberali peniaze na ulici, aj toto riešili ružomberskí policajti

Rumunky podvodne vyberali peniaze na ulici, aj toto riešili ružomberskí policajti

RedakciaAktuality20.5.2019

Minulý týždeň riešila hliadka Mestskej polície skupinu podvodníkov, ktorí na ulici Podhora vyberali peňažné dary pre vymyslené organizácie telesne a sluchovo postihnutých. Polícia potvrdila, že ide o dve občianky Rumunska. „Išlo v podstate o deti vo veku 17 a 11 rokov, dve sestry. Nikde v blízkosti sa ich zákonní zástupcovia – rodičia nenachádzali, preto boli predvedené na útvar mestskej polície. Tu bola kontaktovaná pracovníčka sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Nakoľko išlo o cudzie štátne príslušníčky, boli prevezené spolu s kurátorkou na štátnu políciu, kde si vec prevzala cudzinecká polícia,“ povedal Roman Jankovič, preventista z Mestskej polície.

Agresívny Poliak zaútočil na policajta

Na ulici Antona Bernoláka našla hliadka polície ležať neznámeho muža. Hliadka sa ho po príchode snažila prebrať. Muž bol po zobudení sa agresívny, na jedného z členov hliadky dokonca aj zaútočil. „Hliadka voči agresívnemu mužovi musela použiť donucovacie prostriedky, aby ho upokojili. Zistili, že ide o 27 ročného Poliaka,“ vysvetlil Jankovič. Privolaná hliadka štátnej polície ho nakoniec v putách predviedla na policajné oddelenie.

Našli peniaze neznámych majiteľov

V Ružomberku žijú aj zodpovední občania – na ulici Plavisko a na ulici Medveckého našli okoloidúci finančnú hotovosť, ktorú odovzdali polícii. „Nájdené veci boli vzaté do úschovy na útvar mestskej polície, kde si ich môžu majitelia prevziať. Musia však hodnoverne preukázať, že sú ich vlastníkmi,“ dodal Jankovič.

V pyžame sa prechádzala mestom

Polícia riešila aj prípad 88-ročnej pani, ktorá v noci dezorientovaná prechádzala po meste. Policajti zistili jej meno, na základe ktorého identifikovali jej trvalý pobyt. Dom bol uzamknutý a prostredníctvom registra obyvateľov sa dopátrali k jej synovi, ktorého k nej priviezli.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia