Ružomberčania môžu vymeniť kotle, ministerstvo dá dotáciu 3000 eur

Ružomberčania môžu vymeniť kotle, ministerstvo dá dotáciu 3000 eur

RedakciaAktuality10.10.2019

Ako ukázala štúdia, ktorú tento týždeň predstavil hygienik Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) SR na Komisii pre riešenie zápachu a prašnosti, za znečistením vzduchu v Ružomberku sú vo veľkej miere prachové častice z kúrenia, ktoré sa vo vykurovacej sezóne ešte zintenzívnia. Ministerstvo životného prostredia SR v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia spúšťa prvú etapu dotácií, v ktorej 30 miliónov eur poputuje na ekologickejšie spôsoby vykurovania. Výzva sa týka výmeny starých kotlov na tuhé palivo v domácnostiach za ekologickejšie. Počas zasadnutia komisie to spomenul ako jeden zo spôsobov zlepšenia ovzdušia aj hygienik RÚVZ.

Minister životného prostredia predstavil ďalšiu novinku, ktorá zlepší kvalitu ovzdušia

Kotly už v prvom polroku 2020

So spolufinancovaním zo štátneho rozpočtu pôjde o sumu 35 miliónov eur. Žiadať o dotáciu v prvej etape môžu vyššie územné celky a štátne rozpočtové a príspevkové organizácie v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia. Na základe projektov, ktoré predložia, sa zaistí efektívny systém výmeny kotlov v domácnostiach. Prvé ekologické kotly by už v domácnostiach mohli byť v prvom polroku 2020.

„Za posledné štyri roky sa ochrana ovzdušia vrátila na mapu záujmu nielen tohto ministerstva, ale celej vlády. Som tomu rád, pretože máme čo dobiehať. Kotlová dotácia umožní budúci rok pokryť výmenu približne 10 000 zastaraných vykurovacích zariadení,“ hovorí minister životného prostredia László Sólymos.

Podľa zistení rezortu životného prostredia je na Slovensku asi 120 000 domácností, ktoré vykurujú zariadeniami staršími ako 30 rokov. „Som preto presvedčený, že ďalšie roky bude nevyhnutné v kotlovej dotácii pokračovať,“ doplnil Sólymos.

Prvé žiadosti do konca novembra

Výzvu na nenávratný finančný príspevok zverejnilo ministerstvo 30. septembra a žiadosti je možné podávať do konca novembra, pred uzávierkou prvého hodnotiaceho kola. Po schválení sa začne s reálnou výmenou prvých kotlov na tuhé palivo v domácnostiach. Rezort predpokladá, že prvé kotly by v domácnostiach mohli byť už v prvom polroku 2020. Parametre sú v réžii žiadateľov, na jednu domácnosť by malo ísť o príspevok až 3000 eur. „Práve 3000 eur predstavuje sumu, za ktorú možno obstarať nový ekologický kotol na plyn a pokryť aj náklady spojené s inštaláciou,“ hovorí Matej Ovčiarka, generálny riaditeľ sekcie environmentálnych programov a projektov ministerstva životného prostredia. Presné detaily výmeny budú musieť doladiť žiadatelia.

90% domácností kúri drevom, každá druhá mokrým

Kúrime hlavne drevom a prevažne mokrým

Až 90% slovenských domácnosti kúri drevom, menšia časť uhlím či iným palivom. Vyplynulo to z prieskumu Slovenského hydrometeorologického ústavu a Štatistického úradu SR, ktorý robili v roku 2017. Navyše len každá druhá domácnosť používa na kúrenie dobre vysušené drevo.

„Dokonca až 10 % domácností drevo vôbec nesuší a spaľuje ho mokré, čo predstavuje veľkú záťaž pre ovzdušie,“ upozorňuje Gabriela Fischerová, generálna riaditeľka sekcie zmeny klímy a ochrany ovzdušia ministerstva životného prostredia.

Ochrane ovzdušia sa rezort venuje posledné 4 roky

Rezort životného prostredia sa kvalitou a ochranou ovzdušia intenzívnejšie zaoberá už 4 roky. Okrem zmenenej legislatívy vytvorilo ministerstvo rámec na vyhlásenie nízkoemisných zón, sprísnilo limity pre stredne veľkých znečisťovateľov a intenzívne podporilo zatepľovanie obecných budov, čo skvalitnilo intenzitu vykurovania.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia