Ružomberčania pijú najlacnejšiu vodu na Slovensku

Ružomberčania pijú najlacnejšiu vodu na Slovensku

RedakciaAktuality22.3.2023

Vodárenská spoločnosť Ružomberok (VSR) má 72 zamestnancov, dodáva pitnú vodu zo 105 zdrojov vyše 91 percentám obyvateľov (52 295) okresu. Privádza ju potrubím s dĺžkou presahujúcou 314 kilometrov do mesta a všetkých obcí okrem Komjatnej, Turíka, Liptovskej Lúžnej.

Na verejnú kanalizáciu VSR, s dĺžkou 205 kilometrov, je napojených 47 166 obyvateľov, čo je takmer 83 percent. Neodkanalizované sú Liptovské Revúce, časť Liptovskej Osady, Biely Potok, Kalameny, Valaská Dubová a Komjatná.

Tieto čísla radia VSR medzi slovenskú špičku. Nielen o nich sme sa porozprávali s riaditeľom spoločnosti Milanom Mojšom.

Čomu môžu Liptáci ďakovať za tieto pozitívne čísla?

Máme kopce s dostatkom pitnej vody. Výhodou je, že ide o horskú vodu, ktorá prirodzene vyviera a zdroje sú nad úrovňou osídlenia, takže väčšina sa k spotrebiteľovi dostáva pomocou gravitácie, len málo lokalít využíva dotláčacie stanice. Druhou vecou je výborná kvalita, nepotrebujeme úpravne vody. Taká, akú ju získame, ide do vodovodu, pridávame len dezinfekciu v podobe chlóru.

Globálne otepľovanie sa podpisuje aj na zdrojoch pitnej vody. Ako sú na tom tie vaše?

Dobrou správou je, že aj počas minulého mimoriadne suchého roku s podpriemernými zrážkami, hlavné pramene, ktoré máme v Liptovských Revúcach, Liptovskej Osade a v časti Jazierce v Bukovine, nezaznamenali pokles výdatnosti. Horšie sú na tom jednotlivé obce so zdrojmi menšej výdatnosti, tie dávali počas suchých mesiacov 50 percent svojej kapacity. Napriek tomu sme nemuseli zaviesť mimoriadne opatrenia na obmedzenej spotreby pitnej vody. Dokážeme pokryť aj výstavby nových budov a napojenie nových odberateľov. Kapacita je dostatočná aj preto, lebo sa mení rozmýšľanie spotrebiteľov. Využívajú pákové batérie, sprchy, umývačky riadu, práčky s menšou spotrebou a ľudia sú zároveňšetrnejší.

Ste naozaj najlacnejší na Slovensku?

Máme najlacnejšiu vodu na Slovensku. Lacnejšia je len Turčianska vodárenská spoločnosť Martin, ale tam ešte nemajú ukončené cenové rokovanie pre rok 2023. Meter kubický od VSR, nestojí ani euro, ak k tomu pripočítame stočné 1,25 eura za kubík, spotrebiteľ zaplatí za tisíc litrov 2,21 eura. Ľudia aj tak vravia, že voda je drahá, no v porovnaní s výdavkami na telefóny, benzín, alkohol či cigarety predstavuje len zlomok nákladov na život. A ľudia napriek tomu, že im tečie kvalitná tekutina z vodovodu, kupujú balenú, ktorej liter stojí 30 centov. Od nás dostane za 30 centov 135 litrov. Napriek tomu ju treba šetriť.

Jednou vecou je vodu priviesť, druhou jej odvedenie cez kanalizáciu.

Musíme sa pochváliť, že máme splnený cieľ odkanalizovanie aglomerácií nad 2000 obyvateľov. Podarilo sa to aj vďaka eurofondom a spoluprácou s obcami. Vybudovali sme odkanalizovanie Liptovskej Lužnej cez Liptovskú Osadu s čistiarňou odpadových vôd (ČOV) v Liptovskej Osade. Kanalizácia je aj v Ľubochni, Hubovej, Švošove s ČOV v Stankovanoch. Zatiaľ posledným realizovaným projektom bolo odkanalizovanie Liptovských Sliačov, časti Ružomberka a intenzifikácia ČOV Liptovská Teplá a časti Madačany.

Očakávame výzvy na získanie peňazí na aglomerácie do dvetisíc obyvateľov. Zamerať sa chceme na Liptovskú Revúcu, Liptovskú Osadu, Stankovany. Pripravujeme Kalameny a Biely Potok.

Musím upozorniť, že najväčším zdrojom splaškovej vody je Ružomberok. Vodu čistia v ČOV v Hrboltovej, ktorá je majetkom Mondi SCP. Platíme im veľmi výhodnú cenu za čistenie. Papierne aj takto pomáhajú obyvateľom mesta a regiónu.

Firmy aj bežných obyvateľov trápia vysoké ceny elektriky. Ako ste túto situáciu zvládli?

Predtým sme nakupovali MWh za 56 eur, teraz za 167 eur. Bol to šok. K tomu treba pripočítať poplatky za distribúciu. Cena energie bola dôvodom zvýšenia ceny stočného a vodného. Ale máme jednu veľkú výhodu. Vlastníme tri elektrárne v potrubí, ktoré privádza pitnú vodu z hôr. Tečie cez turbíny, ktoré vyrábajú elektrickú energiu. Na prevádzku VSR ročne spotrebujeme približne tisíc MWh, polovicu vyrobíme. Nevýhoda je, že ju nemôžeme dať sebe, ale musíme ju predať elektrárňam lacnejšie, len za 120 eur, a kupujeme drahšiu za 167 eur. Ušetriť chceme aj pomocou fotovoltaiky. Takúto elektráreň postavíme tento rok na streche ČOV v Stankovanoch.

Ako sa zapájate do Dňa vody, ktorý pripadá na 22. marca?

V piatok, 24. marca, organizujeme spoločne s Mondi SCP a Povodím Váhu vyhodnotenie súťaže žiakov v kreslení a maľovaní na tému Deň vody. Z množstva prác je veľmi ťažké vybrať tie najkrajšie. Odmenu dostanú nielen žiaci ale aj školy. Súčasťou sú aj prezentácie činností organizátorov. Pozrú si ich nielen deti, ale aj starostovia, pretože obce sú akcionármi VSR.

Stav napojenosti obyvateľstva na verejný vodovod

zásobovaní VSR 91,69 %, 52 295 obyvateľov

iní zásobovatelia 8,11 %, 4 627 obyvateľov

nepripojení na VV VSR 0,20 %, 114 obyvateľov

Stav napojenosti obyvateľstva na verejnú kanalizáciu

Napojení na VK VSR 82,7 %, 47 166 obyvateľov

Nepripojení s vybudovanou VK VSR 5,8 %, 3 300 obyvateľov

Iní prevádzkovatelia VK 2,6 %, 1 507 obyvateľov

S nevybudovanou VK 9,9 %, 5 063 obyvateľov

Vybrané prevádzkové údaje (VK)

Počet ČOV 3

Počet odkanalizovaných obyvateľov 47 166

Dĺžka kanalizačnej siete v km 205,87

Počet čerpacích staníc 40

Vybrané prevádzkové údaje vodovod

Počet vodných zdrojov 105

Kapacita vodných zdrojov l/s 397,87

Počet zásobovaných obyvateľov 52 295

Dĺžka vodovodnej siete v km 314,34

Počet vodojemov 37

Počet čerpacích staníc 23

Počet fakturačných vodomerov je 13 320

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia