Ružomberčania rozširujú zber kuchynského odpadu

Ružomberčania rozširujú zber kuchynského odpadu

RedakciaAktuality5.9.2023

Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO) vo volebnom obvode Roveň má za sebou pilotnú časť, mesto postupne pridáva ďalšie lokality Baničné, Laziny a Polík.

Správcovia bytových domov tam postupne rozdali domácnostiam v bytových domoch od konca augusta 10-litrové zberné nádoby spolu s informačným letákom.

Obsah vyvezú dvakrát za týždeň

V uvedených častiach mesta rozmiestnili 120-litové hnedé (KUKA) nádoby určené na zber BRKO, kde môžu obyvatelia vysýpať obsah svojich vedierok. Umiestnenie najbližšej zbernej nádoby nájdu občania na interaktívnej mapke: https://lnk.sk/arw8,. Na stojisku nádoby ľahko rozpoznáte podľa hnedej farby a označenia druhu zberu.

Odpad bude vyvážaný pravidelne dvakrát týždenne vždy v pondelky a štvrtky, pričom prvý vývoz bol už v pondelok 4. septembra.

„Samospráva upozorňuje občanov, aby nádoby na odpad udržiavali neustále uzavreté a odpad neumiestňovali mimo nádob. Všetko, čo sa nachádza mimo nádoby, a to nielen nádoby na kuchynský odpad, ale aj komunálny odpad a triedený zber, sa považuje za nelegálnu skládku,“ upozorňuje hovorca mesta Vladimír Miškovčík.

Vzhľadom na to, že je v meste stále realizovaná fáza rozvoja zberu a spracovania kuchynského bioodpadu, je pravdepodobné, že v niektorých lokalitách nebude kapacita 120-litrových nádob postačujúca. V prípade naplnenia nádoby je potrebné použiť výnimočne aj nádoby na zmesový komunálny odpad.

V najbližších mesiacoch bude samospráva intenzívne pracovať na doplnení kapacít zberných nádob a zavedení efektívneho zberu BRKO v celom meste.

Chcú rozdať kompostéry

Povinnosť triediť biologicky rozložiteľný kuchynský odpad majú všetky mestá a obce na Slovensku od roku 2021. Cieľom nového legislatívneho nariadenia je zlepšiť odpadové hospodárstvo a zmierniť záťaž na životné prostredie. Kuchynský bioodpad tvorí takmer tretinu komunálneho odpadu, z ktorého viac ako 60 percent na Slovensku skládkujeme.

Využitie kuchynského bioodpadu je možné iba za predpokladu, že sa triedi správne. Potrebné je preto využívať výlučne biologicky rozložiteľné vrecká, ktoré je možné si zakúpiť v predajniach drogérie alebo odpad zbierať rovno do vedierok, ktoré mesto distribuovalo zadarmo.

Bežné plastové vrecká je zakázané používať, keďže kuchynský bioodpad znehodnocujú a napokon skončí na skládke zmiešaného komunálneho odpadu tak, ako tomu bolo doposiaľ.

Triediť kuchynský bioodpad môžu aj ľudia, ktorí žijú v rodinných domoch, ktorí na veľkú časť môžu využívať kompostér vo svojej záhrade. Mesto Ružomberok intenzívne pracuje na možnosti zabezpečenia bezplatných kompostérov pre rodinné domy.

V prípade akýchkoľvek otázok k téme BRKO neváhajte kontaktovať Juraja Burgana, projektového manažéra Komunálnych služieb Ružomberok e-mailom: burgan@ksruzomberok.sk, alebo telefonicky 0903 565 380.

Zbierame

Do kontajnera na kuchynský bioodpad patria zvyšky ovocia a zeleniny, pečivo a cestoviny, škrupiny z vajec, kávové usadeniny, čajové vrecká alebo sypaný čaj, zvyšky vareného jedla, scedené zvyšky z polievok, zvyšky izbových rastlín či kytíc, mäsové a mliečne výrobky, potraviny po dátume spotreby a menšie kosti kuracie, rybacie.

Nezbierame

Do kuchynského bioodpadu nehádžeme oleje, zvyšky jedla v obaloch, mŕtve telá zvierat, zvierací trus, veľké kosti hovädzie, bravčové a tekuté potraviny, mlieko, riedke polievky.

Fotogaléria

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia