Ružomberok chce ukončiť zmluvu s prevádzkovateľom mestskej autobusovej dopravy

Ružomberok chce ukončiť zmluvu s prevádzkovateľom mestskej autobusovej dopravy

RedakciaAktuality31.10.2023

Blaguss Slovakia hrozil, že ak mu mesto nedoplatí viac ako 660-tisíc eur, prestane zabezpečovať MAD v Ružomberku. Poslanci mu zatiaľ schválili približne polovicu.

Mestské zastupiteľstvo v Ružomberku sa na mimoriadnom rokovaní v pondelok 30. októbra zaoberalo správou o verejnej osobnej doprave a dopravnej obsluhe za rok 2021. Dôvodom je doplatok vo výške 661 581 eur, ktorý požaduje za služby v preprave cestujúcich v pravidelnej mestskej autobusovej doprave uhradiť dopravca, spoločnosť Blaguss Slovakia s.r.o.

Mesto uhrádza dopravcovi mesačné zálohové platby, pričom podstatným je, v zmysle platných zmlúv, počet odjazdených kilometrov a tarifná sadzba za jeden kilometer. Blaguss Slovakia je zas povinný predkladať mesačné, kvartálne a ročné vyúčtovania kompenzácie poskytnutého príspevku.

Dopravca dodal podklady neskoro

„Počas roku 2021 neboli doručované ani kvartálne a ani mesačné vyúčtovania. K prvému kompletnému vyúčtovaniu za rok 2021, ktoré bolo doručené mestu až 2. júna 2022, sa nové vedenie mesta Ružomberok dostalo až v januári 2023. Pre rok 2021 a 2022 neboli bývalým vedením mesta a príslušným oddelením alokované zdroje na doplatok k príspevku, ktorý bol vyčíslený vo vyúčtovaní na sumu 384 930 eur,“ konštatuje v správe pre mestské zastupiteľstvo ružomberský primátor Ľubomír Kubáň.

Blaguss Slovakia vo vyúčtovaní za rok 2021 požaduje aj náklady v celkovej výške 276 651 eur súvisiace s pandémiou COVID-19. Uvedené náklady neboli doposiaľ dopravcom riadne zdokladované, preto mesto namieta ich vyplatenie. Blaguss Slovakia upozornil, že ak nedôjde k plneniu jeho nárokov, prestane vykonávať svoju činnosť prevádzkovateľa MAD v meste Ružomberok.

Už nechcú využívať jeho služby

Výsledkom niekoľkých stretnutí zástupcov mesta s dopravcom, sú dodané vyúčtovania a podklady k nim. Na základe splnenia tejto požiadavky boli zároveň odstránené prekážky na úhradu doplatku.

Mestskí poslanci napokon podporili úhradu doplatku ku poskytnutému príspevku za služby MAD pre Blaguss za rok 2021 v celkovej výške 384 930 eur. Zastupiteľstvo zároveň zaviazalo uznesením primátora mesta, aby do konca novembra od Blaguss Slovakia zabezpečil predloženie vyúčtovania kompenzácie poskytnutého príspevku za rok 2022 a jeho predpoklad v roku 2023 a aby na decembrovom rokovaní mestského parlamentu predložil návrh na ukončenie zmluvy so spoločnosťou Blaguss Slovakia k 31. januáru 2024 a súčasne návrh na obstaranie nového dopravcu, ktorý bude zabezpečovať služby MAD na území mesta Ružomberok.

„Zo strany mesta ide o ústretový krok na vyriešenie problému, ktorý nám ostal po prechádzajúcom vedení mesta. Zároveň sme odstránili ohrozenie prevádzkovania MAD v Ružomberku. Našim zámerom je do budúcna mestskú dopravu zefektívniť a upraviť jej služby tak, aby čo najviac reflektovali potrebu verejnosti,“ dodal primátor.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia